Overslaan en naar de inhoud gaan

Laatste slag om Aireyblokken?

Laatste slag om Aireyblokken?

De Stichting Cuypersgenootschap, erfgoedvereniging Heemschut en ProWest blijven zich verzetten tegen de sloop van de Aireyblokken in Amsterdam Nieuw-West. In een brief van 3 mei roepen ze het gemeentebestuur op het sloopbesluit te heroverwegen, omdat het toenmalige stadsdeelbestuur een sloopvergunning verleend zou hebben “op basis van onjuiste informatie”. Eigen Haard houdt onverkort vast aan de sloop/nieuwbouwplannen.


Volgens de erfgoedverenigingen is er geen woontechnische noodzaak tot slopen. Volgens een studie van renovatiebureau Van Schagen Architecten zouden de woningen nog uitstekend zijn te renoveren en aan te passen aan de eisen van deze tijd. Deze conclusies zouden destijds niet of onvoldoende betrokken zijn bij de besluitvorming. Zonder technische noodzaak mag er volgens het gemeentelijk beleid in het Van Eesterenmuseum-gebied niet gesloopt worden. De erfgoedverenigingen vragen het college de toenmalige besluitvorming daarom tegen het licht te houden én het vernieuwingsplan alsnog voor te leggen aan de gemeenteraad.


Eigen Haard is er wel klaar mee. Woordvoerder Wim de Waard: “Deze sloopkeuze is in 2009, na een jarenlang onderhandelingsproces, samen met stadsdeel Geuzenveld-Slotermeer gemaakt. Dit was mede op basis van het Van Schagenrapport en nadat het gebied tot beschermd stadsgezicht is bestempeld. Door terug te bouwen binnen de footprint en aan te sluiten bij de kwaliteiten van de huidige strook, respecteren wij het beschermd stadsgezicht. Ook dit is in samenwerking met het stadsdeel besloten. Eind februari heeft het stadsdeel een participatieplan en startnotitie vastgesteld waarin een en ander nog eens is bevestigd.” Volgens Eigen Haard zijn onverantwoorde investeringen nodig om de “naoorlogse noodbouw” te laten voldoen aan hedendaagse eisen op gebied van energieprestatie en wooncomfort.