Laatste grote gat Haveneiland ook op de markt

09.12.2016
Image
De selectieprocedure voor de uitgifte van de landtong in de binnenhaven op het Haveneiland (IJburg kavel 42A) is gestart. Net als bij het Sluishuis wordt ook bij deze tender ingezet op een markant gebouw. Kwaliteit is het belangrijkste selectiecriterium. De ambitie van de Amsterdam is om aan de kavel een sterke, tijdloze invulling te geven. Er is ruimte voor een gemengd programma met wonen, werken, voorzieningen, verblijven en parkeren. Daarom zoekt de gemeente naar een goed doordacht en overtuigend ontwerp voor deze prominente plek. Bij de selectie is architectonische en stedenbouwkundige kwaliteit het belangrijkste selectiecriterium. Verder wordt er gevraagd om een BREEAM-kwalificatie (duurzaamheid) en een optiebod. Bij de voorbereidingen van de tender heeft de gemeente een bijeenkomst georganiseerd voor geïnteresseerden om mee te denken over de invulling van de kavel. De ideeën zijn verzameld in een inspiratiedocument dat meespeelt bij de selectie van de winnaar. De selectiebrochure en de bijlagen zijn gepubliceerd op www.tenderned.nl onder ‘Kavel 42A, De Rede van IJburg’. Haveneiland Haveneiland is het grootste eiland van IJburg. In 2002 zijn er de eerste woningen opgeleverd. Inmiddels zijn bijna alle kavels ontwikkeld. In 2009 is er begonnen met de aanleg van de binnenhaven, die door de ontwikkeling van kavel 42A voltooid wordt.