Overslaan en naar de inhoud gaan

De Key verwijdert loden leidingen complex Columbusplein

Image

Woonstichting De Key is afgelopen week begonnen met het verwijderen van loden toevoerleidingen in complex Columbusplein. De restanten werden aangetroffen onder een tiental bedrijfsruimtes en woningen. “Lood zien is lood verwijderen”, vertelt Jan van Beveren, manager onderhoud bij De Key. “We doen er alles aan om loden waterleidingen in het complex zo snel mogelijk te vervangen.”

De Key onderzoekt alle drinkwaterleidingen van twee bouwblokken aan het Columbusplein. Bewoners zijn geïnformeerd om voorzichtig te zijn met het drinken van kraanwater en de adviezen van de GGD op te volgen. De corporatie heeft de meeste loden waterleidingen binnen haar bezit veertig jaar geleden al verwijderd, maar er kunnen restanten van oude waterleidingen voorkomen in woningen die gebouwd zijn voor 1960.

Loden drinkwaterleidingen hebben de aandacht van alle corporaties in Amsterdam. Voor alle corporaties geldt dat loden waterleidingen in de woning vervangen worden zodra deze worden aangetroffen. Ymere is bezig met een saneringsoperatie in Amsterdam-Noord. Ook particuliere woningeigenaren kampen soms met te hoge loodconcentraties in drinkwater. Niet altijd wordt adequaat actie ondernomen. Bewoners van een complex aan de Kramatweg in Amsterdam-Oost hielden vorige week nog een protestactie bij het kantoor van eigenaar/beheerder Rappange.

Woningeigenaren zijn zelf verantwoordelijk voor het vervangen van hun loden leidingen. De gemeente kan de woningeigenaar op basis van het Bouwbesluit niet verplichten om de loden leidingen te vervangen. Ook niet als de normwaarde wordt overschreden. De gemeente Amsterdam onderzoekt nog of handhaving op grond van de zorgplicht in de Woningwet bij een overschrijding van de drinkwaternorm tot de mogelijkheden behoort, zo heeft wethouder Ivens de gemeenteraad laten weten. In overleg met !WOON wordt gezocht naar een geschikte praktijksituatie. Ook overlegt de gemeente met het ministerie van Binnenlandse Zaken of een aanpassing van de regelgeving mogelijk is.