Overslaan en naar de inhoud gaan

Invoering Omgevingswet opnieuw uitgesteld, nu naar juli 2023

Image

De invoering van de Omgevingswet is wederom uitgesteld. Het was de bedoeling dat de wet op 1 januari zou ingaan, maar minister Hugo de Jonge schuift dat een half jaar op. In een brief aan de Eerste Kamer schrijft De Jonge dat er veel vorderingen gemaakt, maar dat hij toch een half jaar extra de tijd neemt "om verder te testen en te oefenen." De extra tijd geeft medeoverheden ook meer gelegenheid hun medewerkers op te leiden in het gebruik ervan.  

De Omgevingswet voegt tientallen bestaande wetten en regelingen samen. Het geldt als een van de grootste wetgevingsprojecten in de parlementaire geschiedenis. De wet werd 2015 al aangenomen in de Tweede Kamer, maar de inwerkingtreding is diverse keren uitgesteld. De wet moet het eenvoudiger maken om een vergunning aan te vragen en te verlenen, bijvoorbeeld voor het bouwen van een woning, maar de plannenmakers hebben zich duidelijk vertild aan de complexiteit van de ICT die nodig is om alle stappen in de vergunningaanvraag en -verlening te presenteren in één digitaal loket. Daarvoor moet een netwerk van centrale en decentrale ICT-oplossingen aan elkaar geknoopt. Het Digitale Stelsel Omgevingswet (DSO) is de naam voor de verzameling van digitale voorzieningen die de uitvoering moet ondersteunen bij uitvoeren van de taken en het behalen van de doelen uit de wet.