Overslaan en naar de inhoud gaan

Ingreep in verhuurderheffing verbetert financiële positie woningcorporaties

Image

In 2022 is de financiële positie van de honderd grootste woningcorporaties in de sociale verhuurtakken (DAEB) gemiddeld genomen verbeterd. Dat komt vooral door de halvering van de verhuurderheffing dat jaar. De operationele kasstroom van de sociale verhuurafdelingen (de DAEB-takken) is in 2022 met een vijfde toegenomen, ondanks de geringe stijging van de huurinkomsten. Die stegen slechts met 1,4 procent, mede als gevolg van de huurbevriezing in 2021. Dit meldt Finance Ideas in de publicatie Corporaties in Beeld 2022. De investering in sociale nieuwbouw daalden iets. De impact van de Nationale Prestatieafspraken wordt pas de komende jaren zichtbaar.

In 2022 was de operationele kasstroom van de corporaties per gewogen verhuureenheid in de DAEB-takken gemiddeld 1.209 euro. Dit was overigens onvoldoende om de verbeteruitgaven te dekken die gemiddeld op 1.407 euro zijn uitgekomen. Dit impliceert dat de woningcorporaties extra hebben moeten lenen om het verschil te kunnen bekostigen. Opmerkelijk is dat de uitgaven voor sociale nieuwbouw in 2022 licht zijn gedaald, terwijl die voor hun commerciële poot (Niet-DAEB) sterk toenam. De corporaties lijken kortom te beantwoorden aan de oproep om meer middeldure huurwoningen te bouwen. Echter: de uitgaven voor nieuwbouw in het niet-DAEB zijn dan wel fors gestegen met 33,3 procent, maar de omvang daarvan is toch aanmerkelijk lager de inkomsten uit verkoop. Directeur Johan Conijn van Finance Ideas: "Het niveau van verkoop in euro's is hoger dan het niveau van nieuwbouw plus aankoop tezamen. Op grond daarvan lijkt de conclusie gerechtvaardigd dat er gemiddeld genomen nog steeds sprake is van een krimp van de niet-DAEB portefeuille, ook in aantallen."

Terwijl de operationele kasstroom in de sociale verhuurtakken in 2022 sterk toenam (+19,9%) daalde die met 10 procent in de commerciële afdelingen (niet-DAEB takken) van de grote corporaties. Deze daling is vooral het gevolg van een stijging van de rente-uitgaven.

Trefwoorden