Impasse Van der Pekbuurt lijkt doorbroken

12.12.12
Impressie van voorgestelde retro nieuwbouw
Impasse Van der Pekbuurt lijkt doorbroken

De impasse rond het opknappen van de Van der Pekbuurt lijkt - althans voorlopig - doorbroken, na langdurig overleg tussen stadsdeel Noord en Ymere onder leiding van wethouder Freek Ossel. Een besluit over sloop versus renovatie is nog niet genomen. De eerste stap is dat begin volgend jaar de renovatie van het voorbeeldblok in de Van der Pekstraat start. Daarnaast wordt de komende maanden onderzoek gedaan naar de voor- en nadelen van verschillende varianten van aanpak van de woningen waaronder hoogwaardige renovatie, nieuwbouw, instandhouding en cascoverkoop/kluswoningen.

Doel van het onderzoek is om tot een Plan van Aanpak voor de buurt te komen, waarbij de bewoners actief betrokken blijven, aldus een gezamenlijke verklaring van gemeente, stadsdeel en Ymere. Om weer 'on speaking terms' te komen voert Ymere mediation gesprekken met de Huurdersvereniging. Daarnaast hervat de corporatie het vorig jaar afgebroken gesprek met een bredere groep bewoners in de buurt.

Al ruim acht jaar wordt er gesproken over een grootschalige aanpak van de volkswijk. De grote kwestie: slopen of renoveren. Ymere diende in september bouwaanvragen in voor twee voorbeeldblokken in de Begoniastraat.  Daarbij wordt één huizenblok gesloopt en vervangen door retro-nieuwbouw (zie illustratie) en een ander gerenoveerd. De nieuwbouw gaat sprekend lijken op de bestaande bouw. Ymere wil de bewoners zo laten zien wat de mogelijkheden zijn. De betreffende woningen staan overigens inmiddels al twee jaar leeg. Nu is afgesproken dat men voorlopig alleen de renovatie-variant start. Gedurende de periode van onderzoek en overleg gaat Ymere niet over tot sloop van het andere voorbeeldblok. De corporatie geeft echter aan dat volledige renovatie van de buurt financieel niet haalbaar is. Ymere presenteerde eerder doorrekeningen waaruit bleek dat renovatie aanzienlijk duurder is dan nieuwbouw. Onderzocht wordt nu ook de mogelijkheid van financiering door derden. Een optie die wordt onderzocht is verkoop als casco- of kluswoning.

Wethouder Freek Ossel: ‘De buurt moet respectvol worden vernieuwd. Er wordt nu gestart met de renovatie van een aantal woningen en er wordt onderzocht hoe de rest van de buurt moet worden opgeknapt. Verschillende oplossingen zijn mogelijk, als het maar betaalbaar is en in goede samenwerking. Daar kan niemand op tegen zijn’. Bestuurder Ymere Pieter de Jong is blij dat er eindelijk een begin gemaakt kan worden: ‘We zijn blij dat we nu aan de slag kunnen om de woningen in de Van der Pekbuurt aan te pakken. De afgelopen tijd is in de buurt al vooruitgang geboekt met wijkaanpak-projecten voor bewoners en het aantrekken van ondernemers. Een gemengde aanpak is nodig waarbij we graag samenwerken met gemeente, stadsdeel en bewoners’. Stadsdeelvoorzitter Amsterdam-Noord Rob Post: ‘Ik ben verheugd dat Ymere begint met renoveren. De wijk, de bewoners en Noord verdienen het dat er nu iets gaat gebeuren in de Van der Pekbuurt’. De woningen buiten het proefgebied krijgen volgens de gemeenschappelijke verklaring waar nodig een 'onderhouds- en verbeterbeurt'. Over de inhoud van deze beurt vindt overleg plaats met de betrokken bewoners. Stadsdeel Noord zal zich inspannen om ook de conditie van de openbare ruimte op een voldoende niveau te houden.

 

Zie ook:

Sloop Van der Pekbuurt uitgesteld (NUL20, 30-09-2012)

Van der Pekbuurt: wordt vervolgd (NUL20, maart 2012)

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 02.12

Traditiegetrouw reikt Amsterdam aan het eind van het jaar de Zuiderkerkprijs en Geurt Brinkgreve Bokaal uit om de beste projecten van de stad te vieren. Dit zijn de genomineerden.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.