Hogere overdrachtsbelasting maakt Koopgarant minder aantrekkelijk voor corporaties

23.09.20
Hogere overdrachtsbelasting maakt Koopgarant minder aantrekkelijk voor corporaties

Stichting Opmaat luidt de noodklok rond het wetsvoorstel differentiatie overdrachtsbelasting. De verhoging naar 8 procent voor beleggers maakt het voor corporaties veel duurder om woningen terug te kopen van starters die via constructies als Koopgarant en Slimmer Kopen een woning hebben gekocht. Volgens Opmaat zou het hierdoor onmogelijk worden dergelijke constructies nog in te zetten. Dit staat haaks op de doelstelling van de wetswijziging om de positie van starters te verbeteren. Stichting Opmaat, de uitvoeringsorganisatie voor Koopgarant en Slimmer kopen, verzoekt het kabinet om een uitzonderingspositie.

Woningcorporaties verkopen woningen via Koopgarant en Slimmer Kopen met ‘verkoop onder voorwaarden’ en maken een eigen woning hierdoor eerder bereikbaar voor starters en huishoudens met lagere middeninkomens. Het gaat om verkoopconstructies waarbij kopers met korting kunnen kopen van de woningcorporatie. De corporatie blijft daarbij gedeeltelijk eigenaar en heeft een terugkooprecht. Die kan daarna de woning eventueel weer verkopen aan de doelgroep. Gemiddeld kopen corporaties volgens Opmaat jaarlijks zo'n 2.500 woningen per jaar terug. De extra overdrachtsbelasting zou de corporaties volgens Opmaat zo'n 40 miljoen per jaar kosten.

Stichting OpMaat heeft staatssecretaris Vijlbrief van Financiën en minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een brief gestuurd met het verzoek om het wetsvoorstel aan te passen, 'zodat het onbedoelde neveneffect komt te vervallen'.

Trefwoorden:

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS