Guido Wallagh wordt procesmanager vernieuwing Geuzenveld-Slotermeer

13.05.19
Guido Wallagh wordt procesmanager vernieuwing Geuzenveld-Slotermeer

De gemeente Amsterdam en de betrokken drie woningcorporaties hebben Guido Wallagh aangesteld als overkoepelend procesmanager van de vernieuwing van Geuzenveld-Slotermeer. Wallagh is partner bij INBO en bestuursvoorzitter van het Van Eesteren Museum.

Lang gebeurde er niet heel veel in Geuzenveld-Slotermeer. Maar de vernieuwing komt dichterbij. Met de vaststelling in januari van de principenota Geuzenveld-Slotermeer werden de contouren vastgelegd, hoe corporaties en gemeente - samen met bewoners, instellingen en ondernemers - de buurtverbetering vorm willen geven. Uitgangspunt is dat de investeringen - zowel fysiek als sociaal - in de eerste plaats ten goede komen aan de huidige bewoners.

De drie grote vernieuwingsgebieden in Geuzenveld-Slotermeer zijn de Van Deysselbuurt, de Dichtersbuurt en de Couperusbuurt. De belangrijkste ingreep vindt plaats langs de Burg. Röellstraat. De brede groenstrook van deze straat wordt volgens de eerste schetsen benut voor de ontwikkeling van een stadslaan met woonlagen van 5 tot 6 hoog, met hier en daar een hoogteaccent.

Dit verstrekkende plan en ook andere zijn nog met vele onzekerheden omgeven. Dat heeft mede te maken met het grote belang dat de gemeente hecht aan participatie en inspraak van de bewoners. Nabila Bouabbouz, ambtelijk opdrachtgever in Nieuw-West: "Er zijn daardoor verschillende scenario's. Indien de participatie leidt tot het maximale scenario, zullen er maximaal 2.000 woningen worden gesloopt en circa 5.000 bijgebouwd. Uitgangspunt hierbij is dat het aantal sociale huurwoningen minimaal gelijk blijft. De meeste toevoeging zal zitten in het middensegment."

Aan de Burg. Röellstraat zullen volgens Bouabbouz ook flink wat sociale huurwoningen komen: "We willen geen gouden randje. Bovendien hebben we die nieuwbouw nodig voor de herhuisvesting van SV-urgenten."

Zij is niet bang dat bewoners a priori tegen sloop/nieuwbouwplannen zijn. "Veel mensen tekenen voor wat beters, veel gezinnen wonen te klein, jongeren kunnen het huis niet uit, de kwaliteit van veel woningen is slecht. Je hebt een groep ouderen die geen gedoe willen, opzien tegen een verbouwing of al dan niet tijdelijke verhuizing. Die zullen we een aantrekkelijk aanbod moeten doen, in de buurt, dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer. Participatie is niets nieuws. Het verschil hier is dat we dat ook meer aan het begin van de ontwikkeling willen doen wanneer er eigenlijk nog niet veel duidelijk is en daarmee meer ruimte is voor co-creatie. Echter, er zijn ook genoeg bewoners die willen dat we met een concreet plan komen. En vooral dat we haast maken. Ze wachten al lang genoeg."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 03.01.22

Met extra geld voor woningbouw en infrastructuur, een minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening als regisseur en de afschaffing van de Verhuurderheffing gaat het nieuwe kabinet de wooncrisis te lijf. De woningproductie moet naar 100.000 woningen per jaar. Een overzicht van alle...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.01

Veel gemeenten experimenteren met nieuwe flexibele woonoplossingen om het woningtekort tegen te gaan: óók in kleinere gemeenten en in het landelijk gebied. Inmiddels zijn er al ruimschoots meer dan driehonderd projecten bekend in allerlei soorten en prijsklassen, in steden en dorpen, voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 05.01 Geactualiseerd op: 05.01.22

De Woningwet van 2015 is op flink wat punten gewijzigd. Vanaf 1 januari 2022 treden verschillende nieuwe of aangepaste wetten in werking. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 22.12

Waar kunnen senioren wonen en in welke woonvorm moet dat dan? En misschien wel het belangrijkst: wat vinden onze senioren er zelf van? In deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat het over hoe en waar Amsterdamse ouderen (willen) leven.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.12 Geactualiseerd op: 20.12.21

In de derde bijeenkomst in de serie 'Wonen voor iedereen' bedacht een fictief crisisteam maatregelen voor het bestrijden van de wooncrisis. In Pakhuis de Zwijger bleek dit wooncrisisteam, net als het OMT over de aanpak van de coronacrisis, het niet over iedere interventie eens. Over middenhuur...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 17.12
In november nam planoloog Zef Hemel afscheid als bijzonder hoogleraar Grootstedelijke problematiek aan de UvA. En daarmee kwam ook een eind aan ruim anderhalf decennium meedenken en plannen maken voor de hoofdstad. Zijn magnus opus 'Er was eens een stad; visionaire planologie' omspant zijn...
Fred van der Molen
Achtergrondartikel 13.12

Nederland is geen China. Het lukt ons om goede redenen niet om in een paar jaar een hogesnelheidslijn of een serie woontorens aan te leggen. Maar toch. Kan het allemaal niet wat sneller?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Kan het niet wat sneller, is de invalshoek van een nieuwe NUL20-artikelenreeks over woningbouw. Oud-Amvest topman Wienke Bodewes heeft daar uitgesproken ideeën over. De ontwikkeling van het Cruquiusgebied in Amsterdam-Oost laat volgens hem zien hoe het ook kan: zonder ellenlange procedures en...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Voortdurende klachten over koude voeten en hoge energierekeningen noopten Dudok Wonen tot een flinke opknapbeurt van de Van Speijkflat in Hilversum. Een participatietraject startte, met als uitkomst dat álle bewoners zich schaarden zich achter het verduurzamingsplan. Een toevalstreffer of heeft...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Eén op de vijf woningen in Zürich is bezit van een wooncoöperatie. Samen met de bijna tienduizend gemeentelijke woningen bieden ze lagere en middeninkomensgroepen langdurig betaalbare huren. Voorlopig hoogtepunt is de ontwikkeling van het Hunziker Areal; niet een kavel maar een hele wijk voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Meerdere steden in de regio Amsterdam komen met een opkoopbescherming om te voorkomen dat beleggers woningen ‘wegkapen’ voor starters. Haarlem heeft per 1 februari 2022 de primeur. Amsterdam rekt de voorwaarden tot het uiterste op: voor alle koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde geldt straks...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 13.12

Nu koopwoningen voor steeds meer starters onbetaalbaar worden groeit de roep om middeldure huurwoningen. Voorheen een hoogstedelijk fenomeen, maar steeds meer gemeenten tuigen er nu bouwprogramma’s voor op.

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.