Guido Wallagh wordt procesmanager vernieuwing Geuzenveld-Slotermeer

13.05.19
Guido Wallagh wordt procesmanager vernieuwing Geuzenveld-Slotermeer

De gemeente Amsterdam en de betrokken drie woningcorporaties hebben Guido Wallagh aangesteld als overkoepelend procesmanager van de vernieuwing van Geuzenveld-Slotermeer. Wallagh is partner bij INBO en bestuursvoorzitter van het Van Eesteren Museum.

Lang gebeurde er niet heel veel in Geuzenveld-Slotermeer. Maar de vernieuwing komt dichterbij. Met de vaststelling in januari van de principenota Geuzenveld-Slotermeer werden de contouren vastgelegd, hoe corporaties en gemeente - samen met bewoners, instellingen en ondernemers - de buurtverbetering vorm willen geven. Uitgangspunt is dat de investeringen - zowel fysiek als sociaal - in de eerste plaats ten goede komen aan de huidige bewoners.

De drie grote vernieuwingsgebieden in Geuzenveld-Slotermeer zijn de Van Deysselbuurt, de Dichtersbuurt en de Couperusbuurt. De belangrijkste ingreep vindt plaats langs de Burg. Röellstraat. De brede groenstrook van deze straat wordt volgens de eerste schetsen benut voor de ontwikkeling van een stadslaan met woonlagen van 5 tot 6 hoog, met hier en daar een hoogteaccent.

Dit verstrekkende plan en ook andere zijn nog met vele onzekerheden omgeven. Dat heeft mede te maken met het grote belang dat de gemeente hecht aan participatie en inspraak van de bewoners. Nabila Bouabbouz, ambtelijk opdrachtgever in Nieuw-West: "Er zijn daardoor verschillende scenario's. Indien de participatie leidt tot het maximale scenario, zullen er maximaal 2.000 woningen worden gesloopt en circa 5.000 bijgebouwd. Uitgangspunt hierbij is dat het aantal sociale huurwoningen minimaal gelijk blijft. De meeste toevoeging zal zitten in het middensegment."

Aan de Burg. Röellstraat zullen volgens Bouabbouz ook flink wat sociale huurwoningen komen: "We willen geen gouden randje. Bovendien hebben we die nieuwbouw nodig voor de herhuisvesting van SV-urgenten."

Zij is niet bang dat bewoners a priori tegen sloop/nieuwbouwplannen zijn. "Veel mensen tekenen voor wat beters, veel gezinnen wonen te klein, jongeren kunnen het huis niet uit, de kwaliteit van veel woningen is slecht. Je hebt een groep ouderen die geen gedoe willen, opzien tegen een verbouwing of al dan niet tijdelijke verhuizing. Die zullen we een aantrekkelijk aanbod moeten doen, in de buurt, dichtbij voorzieningen en openbaar vervoer. Participatie is niets nieuws. Het verschil hier is dat we dat ook meer aan het begin van de ontwikkeling willen doen wanneer er eigenlijk nog niet veel duidelijk is en daarmee meer ruimte is voor co-creatie. Echter, er zijn ook genoeg bewoners die willen dat we met een concreet plan komen. En vooral dat we haast maken. Ze wachten al lang genoeg."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. Henk Nijboer, Kamerlid voor de PvdA over de verruiming van de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 03.03 Geactualiseerd op: 01.03.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de aanpak in...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.02 Geactualiseerd op: 17.02.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering de bijzondere...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 16.02 Geactualiseerd op: 16.02.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de derde aflevering: Paul Smeulders, Kamerlid voor...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.02 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: Koopgarant en...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 01.02 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. In de tweede aflevering: Daniel Koerhuis, VVD-Kamerlid, over...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 27.01 Geactualiseerd op: 27.01.21

Wat willen de politieke partijen rond wonen en ruimtelijke ordening? In de aanloop naar de Tweede Kamerverkiezingen lichten we er in een serie afleveringen per partij een of enkele opvallende punten uit, met de woordvoerder van dienst. We starten met Julius Terpstra, kandidaat-Kamerlid voor het...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 26.01 Geactualiseerd op: 26.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. In deze aflevering: kan de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 18.01 Geactualiseerd op: 18.01.21

Egbert de Vries vertrekt als directeur bij de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Hij wordt per 20 januari geïnstalleerd als de opvolger van wethouder Sharon Dijksma. De Vries startte na de zomer van 2014. Hoe kijkt de toekomstig wethouder en voormalig stadsdeelpoliticus terug op zijn...

Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 18.01

In de kerstvakantie ontplofte er een bom in mijn wijk. Iemand was benaderd door actiegroep Windalarm. Wisten we wel dat de gemeente overweegt windmolens langs de A10 te plaatsen? Of windmolens, grote turbines met een tiphoogte van 200 meter. Soms op slechts 350 meter afstand van woningen.

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 14.01 Geactualiseerd op: 14.01.21

Veel mensen willen een koopwoning, maar de hoge prijzen vormen een onoverkomelijke drempel. In veel verkiezingsprogramma’s worden voorstellen gedaan om deze barrière te slechten. NUL20 toetst in een serie artikelen de houdbaarheid van deze en andere voorstellen. Maar in de eerste aflevering gaan...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 12.01 Geactualiseerd op: 12.01.21

In 2020 zijn in Amsterdam 5.932 nieuwe woningen in aanbouw genomen. Dit is bijna 18 procent minder dan het jaar ervoor en beduidend minder dan de ambitie van het huidige college om 7.500 woningen per jaar in aanbouw te nemen. Wethouder Laurens Ivens beschouwt het niettemin als "een immense...

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.