Overslaan en naar de inhoud gaan

Gezamenlijke kritiek van Aedes en Woonbond op bezuinigingsvoorstellen

Gezamenlijke kritiek van Aedes en Woonbond op bezuinigingsvoorstellen

The day after: belanghebbenden reageren op de stroom bezuinigingsvoorstellen van de heroverwegingswerkgroepen. Zo ook Aedes en de Woonbond. Zij waarschuwen voor een aantal voorstellen van de ambtelijke werkgroep Wonen: die tasten de koopkracht van huurders met een bescheiden middeninkomen harder aan  dan die van van eigenaar-bewoners; bovendien dreigen sommige voorstellen "de sociale huursector uit te kleden".
Tevens zijn Aedes en de Woonbond fel gekant tegen het voorstel om corporaties bezitsbelasting te laten betalen omdat dit leidt tot hogere huren. Wel willen de twee verenigingen afspraken maken over een extra bijdrage die de huursector kan leveren aan maatschappelijke volkshuisvestelijke doelen, zoals leefbaarheid en energiebesparing.

Dit zeggen Aedes en de Woonbond in een eerste gezamenlijke reactie op de presentatie van het rapport van de werkgroep Wonen. In het rapport staan scenario's waarbij fors bezuinigd wordt ten koste van huurders. Met name huurders met een bescheiden middeninkomen (tussen de € 33.000 en € 40.000 bruto per jaar) worden in de varianten hard aangepakt.
Aedes en de Woonbond vinden dat een brede, betaalbare en sociale huursector noodzakelijk is voor een stabiele toekomst. De sociale huisvesting in Nederland is een enorme verworvenheid die bijdraagt aan de sociale cohesie en de inkomenspositie van lagere en bescheiden inkomens. Bezuinigingen moeten naar draagkracht gevonden worden. Daarom pleiten Aedes en de Woonbond voor maatregelen waarbij de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen. Dat betekent dat bezuinigingen vooral gevonden moeten worden in de beperking van de hypotheekrenteaftrek.
De komende jaren is volgens Aedes en Woonbond een gematigd huurbeleid noodzakelijk en de huurtoeslag moet onverkort in stand blijven. Het uitverkopen van het corporatiebezit om het begrotingstekort terug te dringen, wordt ten stelligste afgewezen. Een brede corporatiesector dient maatschappelijke belangen, zoals het tegengaan van segregatie en brengt daarmee stabiliteit in de samenleving.