Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeenteraad verlangt extra sociale woningbouw in Amstelkwartier

Image

Van de nog te realiseren nieuwbouw in het Amstelkwartier in Amsterdam-Oost zal veertig procent in de sociale sector worden gebouwd, zo heeft de Amsterdamse gemeenteraad uitgemaakt. De uitbreiding van het sociale segment gaat ten koste van de bouw van dure koopwoningen.

In het oorspronkelijke plan was sprake van de bouw van achthonderd woningen, waarvan dertig procent sociale huur, veertig procent middeldure woningen en dertig procent dure woningen. De duurste categorie wordt op initiatief van SP, GroenLinks en PvdA ingekrompen ten behoeve van de sociale sector. Bovendien zal het totaal aantal te bouwen woningen toenemen. Sociale huurwoningen nemen minder ruimte in dan woningen in de duurste categorie. De drie betrokken progressieve partijen hebben het voornemen om bij toekomstige nieuwbouwprojecten elders in de stad het aandeel sociale huur eveneens te vergroten. Volgens hen heeft de stad juist behoefte aan meer betaalbare sociale huurwoningen.

Een voorstel van de PvdA om de huurprijs van middeldure huurwoningen in het Amstelkwartier voor eeuwig en altijd te reguleren en daarmee betaalbaar te houden, kreeg onvoldoende steun in de raad.