Overslaan en naar de inhoud gaan

Gemeenten vragen massaal subsidie aan voor de bouw van tijdelijke huisvesting

Image

De Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen is binnen een maand overtekend. Voor de regeling is 100 miljoen euro beschikbaar om gemeenten tegemoet te komen bij de bouw van flex- en transformatiewoningen. Sinds 20 september konden aanvragen worden ingediend via realisatiehuisvesting.nl. Binnenkort vinden de eerste toewijzingen plaats. Voor het einde van het jaar is het voor alle ingediende projecten duidelijk of zij een financiële bijdrage ontvangen. De tijdelijke woningbouw is bedoeld om de lange wachtlijsten voor sociale huurwoningen sneller te verkleinen. Voorwaarde voor subsidie is dat minimaal een derde van de woningen beschikbaar komt voor ontheemde Oekraïners en vluchtelingen met een verblijfsvergunning.

Minister De Jonge heeft als doelstelling geformuleerd om 37.500 flex- en transformatiewoningen te realiseren voor eind 2024 en vanaf 2023 een jaarproductie van 15.000 na te streven. Ter vergelijking: het  aantal tijdelijke woningen dat nu door nieuwbouw wordt gerealiseerd ligt rond de 2.500, aldus het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB)

Naast de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen wordt er ook aan een fysieke en een financiële herplaatsingsgarantie gewerkt. Daarnaast loopt er een aanbesteding van het Rijksvastgoedbedrijf voor 2.000 flexwoningen en wordt er samen met woningcorporaties een aanbesteding voorbereid voor een nog groter aantal flexwoningen.

Er waren overigens eerder al landelijke regelingen om tijdelijke woningbouw te stimuleren. Zoals de Regeling Huisvesting Aandachtsgroepen vanaf 2020 en een deel van de Woningbouwimpuls-gelden. En corporaties kregen een vrijstelling van de verhuurderheffing voor flexwoningen.

In mei werd Rob Haans, directievoorzitter bij de Alliantie, door de minister benoemd tot voorzitter van de Taskforce Versnelling Tijdelijke Huisvesting. Het gaat daarbij niet alleen om de bouw van flexwoningen maar ook om het transformeren van oude winkelpanden en leegstaande kantoorlocaties.