Extra woningen voor jongeren en studenten

12.03.14
Extra woningen voor jongeren en studenten

In 2013 zijn er in Amsterdam een kleine duizend woningen voor studenten en bijna vierhonderd woningen voor jongeren bijgekomen. Zo blijkt uit de Voortgangsrapportage Jongeren- en Studentenhuisvesting 2013. De groei is mogelijk dankzij de inzet van vele particuliere en publieke partijen.
Het gemeentebestuur formuleerde vier jaar geleden de ambitie om uiterlijk in 2014 negenduizend extra woningen voor studenten en 2500 extra woningen voor jongeren te realiseren. De teller staat inmiddels op 6248 studenteneenheden en 1668 jongerenwoningen. "Het is mooi om te zien dat in moeilijke tijden onze ambitie overeind blijft en haalbaar is," zo verklaart PvdA-wethouder Freek Ossel van Wonen.
Afgelopen jaar is de Amstelcampus uitgebreid, zijn er op het Zeeburgereiland speciale woningen gebouwd voor muziekstudenten, krijgt het oude Casa 400 een nieuwe toekomst en is een begin gemaakt met de transformatie van het oude Elseviergebouw. "Het aantal actieve partijen dat zich met jongeren- en studentenhuisvesting bezighoudt groeit. Ook ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden tussen corporaties en private partijen en tussen private partijen onderling, Daardoor ontstaat een meer gedifferentieerd aanbod. Amsterdam kan dit brede aanbod goed gebruiken," aldus Ossel.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS