NUL20 nr 46 september 2009

BLADEREN in het tijdschrift

Eerste verdieping

Crisis op Amsterdamse woningmarkt raakt vooral woningen boven de 3,5 ton

Zorgen om grote aanbod

Crisis op Amsterdamse woningmarkt raakt vooral woningen boven de 3,5 ton

Zorgen om grote aanbod

DOSSIER: De gevolgen van de crisisKaderstukjes

 

Corporaties lopen tegen hun financiële grenzen aan

Bomen groeien niet meer tot de hemel

Concentratie op minder projecten en subsidies moeten nieuwbouw op gang houden

Krachtenbundeling tegen stilvallen bouw

Wat wel goed verkoopt. Over ‘piekflow’ en krenten uit de pap

Hollen of stilstaan

DOSSIER: De gevolgen van de crisisZelfs in de krappe woningmarkt van Amsterdam staan vele woningen te koop en wordt nog maar mondjesmaat gebouwd. Kopers zijn een stuk kritischer geworden maar van een kopersstaking is geen sprake. Bij sommige projecten vliegen de woningen nog weg. “Als je een snoepje uitdeelt, dan staan ze wél in de rij.”

Tweede verdieping

‘GGZ-cliënten krijgen weer zelf de regie over hun leven’

Housing First-principe ook in Amsterdam toegepast

‘Gewoon wonen’. Onder die titel wordt in oktober een landelijk congres gehouden over het bevorderen van zelfstandige woonvormen voor cliënten in de geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de maatschappelijke opvang. Organisator is de landelijke Cliëntenbond in de GGZ. In aanloop naar dit congres nam NUL20 enkele zelfstandige woonvormen voor ggz-cliënten onder de loep.

Derde verdieping

Stadsvernieuwingsbuurten uit de jaren tachtig

De probleemwijken van morgen?

Vijfentwintig jaar geleden werden in de negentiende- en vroeg twintigste-eeuwse gordel duizenden particuliere huurhuizen vervangen door betaalbare corporatiewoningen. Tegenwoordig is er veel kritiek op deze woningblokken. Ook blijft de waardeontwikkeling van verkochte stadsvernieuwingspanden achter bij die van vooroorlogse huizen. Worden de paradepaardjes van het ‘bouwen voor de buurt’ de nieuwe zorgenkindjes van de stad? 

Kort bestek

‘Het staat er. Knap als ze het afbreken’

Wibaut in zes beginselen

Florentinus Marinus Wibaut was ongetwijfeld de meest invloedrijke wethouder uit de geschiedenis van Amsterdam. In totaal was hij zo’n zeventien jaar wethouder, met onder meer Volkshuisvesting en Financiën in zijn portefeuille. Deze maand verschijnt een boek over hem van Eric Slot. In deze voorpublicatie zet auteur Eric Slot een aantal markante feiten uit het boek: Wibaut in zes beginselen.

1. Betalen naar draagkracht

Interview

Diensten Wonen en Zorg en Samenleven fuseren per 1 januari 2010

“Dit wordt geen zorgelijke Dienst”

Intensief samenwerken deden ze al, dus waarom niet fuseren? En zo gebeurt. De Dienst Wonen en de Dienst Zorg en Samenleven gaan per 1 januari 2010 samen. Het fusieproces verliep voor de verandering harmonieus en met de beoogde einddoelen kan niemand het oneens zijn: een gemeentelijk loket minder, minder bureaucratie en een betere dienstverlening. Maar de nieuwe dienst blijft vooral doen wat de fusiepartners ook al deden. Met iets minder geld.

Woonbarometer

Rijke buurten worden rijker, arme buurten armer

Stelling

‘Voor ‘antikraak’ is wettelijke regeling nodig’