NUL20 nr 45, juli 2009

BLADEREN in het tijdschrift

Eerste verdieping

Duurzaam Amsterdam

Aan ambities ontbreekt het Amsterdam niet als het om het milieu gaat. Wat heet. Waar het Rijk als doelstelling heeft in 2020 een vijfde van het Nederlandse energiegebruik uit duurzame bronnen te betrekken, wil Amsterdam in 2025 zo maar liefst in een derde van zijn energie  voorzien. De CO2-doelstellingen zijn al even ambitieus.

Corporaties worstelen met verduurzamen van hun bezit

Landlust: eerste generatie portiekflats wordt monumentaal én energiebewust gerenoveerd

Eerherstel voor kolenbunker

Energiesbesparing in de bestaande bouwEen houtpelletcentrale, zonnecollectoren, warmte-/koudeopslag en binnenschil-isolatie. Eigen Haard haalt alles uit de kast om  de ‘Koningsvrouwen van Landlust’ niet alleen in oude luister te herstellen, maar ook energiezuinig te maken. Het kost wel wat.

Eigenaar-bewoners vechten beleid Westerpark aan

Stadsdeel eist woningisolatie

Energiesbesparing in de bestaande bouwStadsdeel Westerpark wil huiseigenaren dwingen hun woningen te isoleren. Dat gaat ze gemiddeld 25.000 euro per woning kosten. Mag dat zomaar?

De Key test energiebesparingsmethoden in Nova Zemblastraat

Opkrikken van energielabel D naar A

Bewustwording energiegebruik via ‘tupperware parties’  

Wasdroger is grootste energieverslinder

Ymere: rendement HRe-ketels nog onvoldoende

Energiesbesparing in de bestaande bouw

Renovatie Plan van Gool ligt stil

Milieu versus schoonheid

Energiesbesparing in de bestaande bouwDoor de toenemende aandacht voor duurzaamheid zullen in de toekomst steeds meer conflicten ontstaan doordat milieumaatregelen de architectuur van een gebouw aan kunnen tasten. Waar dat toe kan leiden, blijkt bij de renovatie van het veertig jaar oude wooncomplex Plan Van Gool in Amsterdam-Noord.

Gemeente: geen lagere grondprijzen, wel voorfinanciering van groene energie-installaties

Hoe haalbaar is klimaatneutrale woningbouw?

Stadswarmte rukt op

Tweede verdieping

Volgens de huidige planning kan eind 2010 de woningbouw beginnen, in theorie

Wonen op Zeeburgereiland

Het Zeeburgereiland is misschien wel de minst bekende nieuwbouwlocatie van Amsterdam. Het voormalige slibdepot tussen Oostelijk Havengebied en IJburg biedt ruimte voor de bouw van meer dan vijfduizend woningen. Te beginnen aan de noordkant: tegen de tweeduizend woningen rondom een groot sportcomplex. Ook is er op het terrein van de vroegere rioolwaterzuivering plek gevonden voor drie middelbare scholen.

Kort bestek

AWFC schetst in jaarboek ontwikkelingen op de woningmarkt

2008 bijna crisisvrij de boeken in

Reeks van manifestaties ter ere van onderkoning van Amsterdam

150 jaar Wibaut

Florentinus Marinus Wibaut was ongetwijfeld de meest invloedrijke wethouder uit de geschiedenis van Amsterdam. In totaal was hij zo’n 17 jaar wethouder, met onder meer Volkshuisvesting en Financiën in zijn portefeuille. Op 23 juni was het 150 jaar geleden dat hij werd geboren. En dus herdenkt de gemeente deze ‘onderkoning’ met een reeks van manifestaties. Een overzicht.

Interview

Rochdale wil weer die maatschappelijke Amsterdamse corporatie worden

Terug naar de basis

Rochdale gaat terug naar de basis. “Eigenlijk willen we weer de maatschappelijke corporatie zijn waar Rochdale en Patrimonium in het verleden voor zijn opgericht. We hoeven voortaan niet meer de partij te zijn met de mooiste en grootste complexen in de stad,” aldus interim-bestuursvoorzitter Gerard Erents. Hij wil bovendien het werkterrein van Rochdale grotendeels beperken tot Amsterdam, Zaanstad, Purmerend en Diemen.

De leeskamer

3 boeken en 2 tijdschriften

Spaarndammercarré

Woonbarometer

Nog weinig groene labels in Amsterdam

Voorlopige stand verdeling energielabels

Stelling

‘Sociale investeringen van corporaties hebben geen aantoonbaar effect’