NUL20 nr 32, mei 2007

Eerste verdieping

De stadsherstellers
Stadsgoed bezit luxe appartementen
maar ook coffeeshops en een darkroom

De stadsherstellers
Stadsherstel herstelt tegenwoordig ook panden buiten de stad

De stadsherstellers
Hendrick de Keyser: ‘Huizen redden voor het nageslacht’

Grachtengordel voorgedragen voor de Unesco-lijst van ‘werelderfgoederen’
Wordt binnenstad een tweede Venetië?

Herwaardering oud bezit brengt corporaties tot ander sloop- en renovatiebeleid
'Kunstof kozijnen worden er nu weer uitgesloopt'

De moeizame omgang met naoorlogse architectuur in Nieuw West
Waardevol of rijp voor de sloop?

Tweede verdieping

Corporaties investeren steeds breder in ‘maatschappelijk vastgoed’
Functiemenging is nu het recept

Kort bestek

We gaan naar Zandvoort!

 

Remco Daalder
Stadsbioloog, dienst Ruimtelijke Ordening

Ik wil het geld van minister Vogelaar gebruiken voor…

Interview

Interview: Secretaris Paul Jongen stopt na 27 jaar welstand
"Wij gaan niet over een bepaalde stijl!"

Eind mei stopt Paul Jongen na 27 Jaar als secretaris van de Amsterdamse welstand. Vele commissieleden kwamen en gingen, de secretaris bleef. Modernist van huis uit, maar in Amsterdam al snel overtuigd geraakt van het belang van de historische context van de omgeving. Hij wil graag in NUL20 eindelijk wat misverstanden ophelderen.

Interview met wethouder Tjeerd Herrema
"Betaalbaarheid wordt belangrijk thema"

Volgens het Rijk heeft Amsterdam vijf probleemwijken, waaronder bijna heel Amsterdam-West. Wethouder Tjeerd Herrema voor Volkshuisvesting bereidt zich voor op de geldstroom die aan deze erkenning is gekoppeld. Als portefeuillehouder Monumenten en Archeologie pleit hij voor een fijnmaziger aanpak van Nieuw West. En in de nieuwe ‘woonvisie’ wil hij thema’s als de betaalbare en zorgzame stad laten vastleggen.

Woonbarometer

Ras-Amsterdammer: een snel afnemende soort

Wie mag zich tegenwoordig nog een ras-Amsterdammer noemen, of in termen van de Dienst Onderzoek en Statistiek: een in Amsterdam geboren en wonende autochtoon? Dat zijn er steeds minder, zo blijkt uit het fact sheet ‘Autochtoon in Amsterdam’, dat het Amsterdamse bureau voor statistiek dit voorjaar publiceerde.

Redactioneel

Leven in een monument