Eerste verdieping

 • De stadsherstellers
    Naam: NV Stadsgoed
  Rechtspersoon: NV
  Bezit: 230 woningen en bedrijfsruimten
 • De stadsherstellers
    Naam: Stadsherstel Amsterdam
  Rechtspersoon: NV
  Bezit: 500 panden
 • De stadsherstellers
    Naam: Hendrick de Keyser
  Rechtspersoon: Vereniging
  Bezit: 350 panden in Nederland
  Info: www.hendrickdekeyser.nl
 • Grachtengordel voorgedragen voor de Unesco-lijst van 'werelderfgoederen'
  Nederland en de Lijst van het Werelderfgoed Nederland heeft de Unesco-overeenkomst rond het werelderfgoed in 1972 ondertekend. Om zelf een voordracht te doen, is vervolgens een voorlopige lijst opgesteld met twee thema’s: water in de zeventiende eeuw en het Nieuwe Bouwen.
 • Herwaardering oud bezit brengt corporaties tot ander sloop- en renovatiebeleid

 • De moeizame omgang met naoorlogse architectuur in Nieuw West

  Opkomen voor de cultuurhistorische kwaliteiten van naoorlogse architectuur en stedenbouw in Amsterdam is een moeizame taak. Jeroen Schilt van het gemeentelijk Bureau Monumenten en Archeologie (BMA) kan er over mee praten. Op initiatief van de toenmalige Stedelijke Woningdienst (SWD) werkte de architectuurhistoricus eind jaren negentig mee aan het inventariseren van architectonische en stedenbouwkundige waarden in de Westelijke Tuinsteden.

Tweede verdieping

 • Corporaties investeren steeds breder in 'maatschappelijk vastgoed'
  Maatschappelijk vastgoed in cijfers Onderzoeksnetwerk Stad in Beweging deed in 2004 in opdracht van het Amsterdams Volkshuisvestingsoverleg (AVO) onderzoek naar het maatschappelijk vastgoed van corporaties en ook de stadsdelen. Er werd met name gekeken naar het vestigingsklimaat voor ‘bedrijvigheid met een sociale functie’.

Kort bestek

Interview

 • Interview: Secretaris Paul Jongen stopt na 27 jaar welstand
  De welstand: zo zit het Als een van de weinige landen ter wereld is in Nederland de ‘welstand’ ondergebracht bij een onafhankelijk orgaan. De Commissie voor Welstand en Monumenten adviseert het Amsterdamse gemeentebestuur over het uiterlijk van bouwplannen.
 • Interview met wethouder Tjeerd Herrema "

  Minister Vogelaar heeft vijf gebieden, bij elkaar een fors deel van Amsterdam, aangemerkt als ‘probleemwijk’. Dat levert de stad extra geld op. Blij dus? En wat vindt u van de keuze van de gebieden?

Woonbarometer

 • Wie mag zich tegenwoordig nog een ras-Amsterdammer noemen, of in termen van de Dienst Onderzoek en Statistiek: een in Amsterdam geboren en wonende autochtoon? Dat zijn er steeds minder, zo blijkt uit het fact sheet ‘Autochtoon in Amsterdam’, dat het Amsterdamse bureau voor statistiek dit voorjaar publiceerde.

Redactioneel

 • Leven in een monument

  Er zijn zeer serieuze plannen geweest de Jordaan, de Pijp en andere delen van de negentiende- en begin twintigste-eeuwse gordel te slopen. De huizen waren er te klein, te gehorig en totaal ongeschikt om de moderne stadsbewoner te plezieren. Deze grootschalige sloopplannen haalden het niet, mede door forse weerstand uit de bevolking. En zie nu.