Top
Eerste verdieping
De stadsherstellers
Stadsgoed bezit luxe appartementen
 
Naam: NV Stadsgoed
Rechtspersoon: NV
Bezit: 230 woningen en bedrijfsruimten
Info: www.stadsgoed.nl
Na een wat moeizame start heeft NV Stadsgoed inmiddels ruim honderd panden – in totaal 230 woningen en bedrijfsruimten - in eigendom/beheer. Een aantal historische panden is na aankoop zorgvuldig gerestaureerd. Voornaamste missie van deze dochter van woningcorporatie Het Oosten die in 1999 werd opgericht: via een gebiedsgewijze aanpak de binnenstad leefbaarder maken. Jaren geleden riep de gemeente Amsterdam de hulp in van Het Oosten om het aantal bordelen en andere ongewenste bedrijvigheid in de binnenstad terug te dringen. De gebieden waar Stadsgoed zijn pijlen op richt, worden grofweg omsloten door de Geldersekade, Oude Hoogstraat, Singel en Prins Hendrikkade. De strategie bestaat uit het aankopen, restaureren en renoveren van panden. Het beheer van het onroerend goed blijft meestal ook daarna in handen van NV Stadsgoed.

Voor de panden wordt niet zelden een veel hogere dan prijs dan de marktprijs betaald. Met name het afkopen van vergunningen zorgt voor een prijsopdrijvend effect, vertelt directeur Ronald Wiggers. “Er is veel concurrentie wanneer je een pand in de binnenstad wilt aankopen. Vaak komt die concurrentie van malafide partijen. Maar onze taak is juist om die panden uit handen van die malafide eigenaren te houden. En op die panden rust meestal een bepaalde bestemming, zoals bijvoorbeeld een bordeelvergunning. Dan betaal je de prijs voor de vergunning en die ligt soms vele malen hoger dan de werkelijke waarde van het pand.”

Het maken van winst is dan ook niet het uitgangspunt van Stadsgoed. Wiggers: “We werken vanuit maatschappelijke betrokkenheid. In de eerste plaats willen we een bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid van de binnenstad. En op de tweede plaats willen we karakteristieke panden behouden en herstellen. Op een enkel pand of appartement na wordt er door ons zelden iets verkocht. Stadsgoed houdt het bezit liever in eigen beheer om greep te houden op onderhoud en gebruik.”

Volgens Wiggers heeft NV Stadsgoed “de meest gevarieerde portefeuille in onroerend goed”. “We bezitten discotheken en coffeeshops, het Parooltheater is van ons en we voorzien in jongerenhuisvesting en duurdere huurappartementen. Maar we hebben bijvoorbeeld ook een darkroom in beheer. Zo’n gevarieerd bezit is lastig, omdat sommige activiteiten overlast geven en je dus vaak verschillende belangen tegelijk moet behartigen.” Stadsgoed werkt nauw samen met onder meer het stadsdeel, NV Zeedijk en de straatmanagers.

Gebiedsgewijs

Het komt volgens Wiggers zelden voor dat Stadsgoed een enkel pand in een straat opkoopt. “Wij kiezen daar waar het kan voor een gebiedsgewijze aanpak. We kopen dan ook liever een aantal panden tegelijk dan één enkel historisch pand. Daarin verschillen we met Stadsherstel. In samenwerking met bijvoorbeeld buurtcomités en ondernemersverenigingen pakken we bovendien vaak ook straatmeubilair aan of zorgen voor betere parkeergelegenheid in een buurt. Zo helpen we mee met het stukje bij beetje herontwikkelen van gebieden waar voorheen vaak criminele activiteiten de boventoon voerden.”

Een belangrijke activiteit van Stadsgoed is de aanpak van leegstand van woningen boven winkels. Een geslaagd voorbeeld is de aanleg van de Artistraat. Dit is geen officiële straat, maar de naam van een binnenroute tussen Rokin en Kalverstraat die in eerste instantie ontstond door de aanleg van nieuwe vluchtroutes na aankoop door Stadsgoed van Rokin 116. Deze vluchtroutes vormden een prima ontsluiting van een aantal bovenwoningen van winkels in de Kalverstraat. Binnenkort worden op de Nieuwendijk nog eens tussen de twintig en 25 woningen boven winkels ontsloten. Wiggers: “Hoewel we wel een ander stuk van de Nieuwendijk hebben opgeknapt, ligt dit project niet in een buurt waar wij bezit hebben. Maar omdat we inmiddels ervaring hebben, pakken we dit samen aan met NV Zeedijk en Rabo Vastgoed en met subsidie van het stadsdeel. We kunnen een centrale ontsluiting maken doordat een eigenaar zes nieuwe woningen gaat bouwen en een opening wil creëren naar de achterkant van de winkelpanden.”

Momenteel is Stadsgoed volop actief in de Vijzelstraat. Een aantal woningen is gesloopt, waarvoor historische nieuwbouw – in totaal 26 huur- en koopwoningen – in de plaats komt. Bovendien participeert de organisatie in de herontwikkeling van het ABN AMRO-complex. Onbekend is nog wat de bestemming wordt.

Vorig jaar werd de stichting Vrienden van Stadsgoed opgericht. Door middel van sponsoring hoopt Stadsgoed extra geld binnen te halen voor het restaureren van bijvoorbeeld een monumentale gevelsteen of wandschildering.