Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
De nieuwe ontwikkelaars
Zes vragen voor nieuwe ontwikkelaars: Cocon Vastgoed Management
Transformatiespecialist realiseert woningen voor ouderen

Cocon Vastgoed Management is al decennia bezig met transformatieprojecten in de regio Amsterdam. Steeds vaker is sprake van een woonbestemming. “Eerder hebben we voor jongeren gebouwd. Met de herbestemming van Amsta in Amsterdam-Zuid realiseren we een aantrekkelijke woonomgeving voor ouderen,” zo zegt directeur Hélène L. Pattijn.

De nieuwe ontwikkelaars
In de ruimtelijke ontwikkeling van de stad doen nieuwe partijen hun intrede. NUL20 vraagt een aantal naar hun plan voor Amsterdam. Wie zijn ze? En wat denken zij voor de stad te kunnen betekenen? In de vijfde aflevering Hélène Pattijn, directeur van Cocon Vastgoed Management. Haar vastgoedonderneming is al dertig jaar bezig met transformatieprojecten. Zo heeft Cocon de voormalige Verkadefabriek in Zaandam van de ondergang gered. De Chocoladefabriek biedt onder meer onderdak aan kantoorruimten, een restaurant, de Openbare Bibliotheek en het Bakery Institute, een particulier opleidingscentrum voor ambachtelijke bakkers.

Vanwaar die interesse voor Amsterdam?

“Wij hebben onze wortels in Amsterdam. Midden jaren tachtig was Cocon één van de eerste Nederlandse vastgoedpartijen die het grote belang zagen van hergebruik van gebouwen. We moeten in ons land niet steeds bijbouwen, maar de waarde van het bestaande vastgoed erkennen. En nieuwe oplossingen voor oude gebouwen bedenken. Vaak gaat het om een nieuwe werkbestemming. Soms ook komt wonen in beeld. Wij hebben indertijd het voormalige chirurgiegebouw aan het WG-plein aangekocht en omgebouwd tot een verzamelgebouw voor kleinschalige bedrijvigheid. Niemand dacht toen aan de realisatie van kleine kantoorunits, maar nog steeds is de belangstelling voor het complex groot. Aan de Akerwateringstraat in Osdorp hebben we ervaring opgedaan met het realiseren van 180 zelfstandige woonunits voor jongeren onder de 23 jaar. Met de herontwikkeling van het voormalige Amsta tot het Amstelhuis richten we ons voor het eerst op zelfstandige ouderenhuisvesting.”
 
Wat voor karakter krijgt het Amstelhuis?

“Het complex op de hoek van de Amsteldijk en de Ceintuurbaan is van oorsprong een klassiek bejaardentehuis. De afgelopen tijd was het in gebruik als verpleeghuis. Door een combinatie van renovatie en nieuwbouw willen we 120 zelfstandige sociale huurwoningen voor ouderen realiseren. De standaardwoning (30 m2) heeft een huiskamer met open keuken, een kleine slaapkamer en een voor ouderen geschikte badkamer. Ook realiseren we veertig wat grotere ouderenwoningen. De begane grond wordt het domein van de stichting Sociëteit Amstelhuis. Daar moet een aantrekkelijke ontmoetingsplek voor ouderen uit het gebouw en uit de buurt ontstaan. Om koffie te drinken of om samen met medebewoners te dineren. Ouderen moeten daar bijvoorbeeld met hun kinderen en kleinkinderen hun verjaardag kunnen vieren. Bovendien realiseren we in het souterrain belangrijke voorzieningen als een wasserette, een fitnessruimte en een praktijk voor fysiotherapie. Op de eerste verdieping komt een steunpunt voor een thuiszorgorganisatie. Het complex wordt in de loop van 2015 in gebruik genomen.”
 
Blijft het beperkt tot het Amstelhuis?

Nee. Het is heel goed denkbaar dat we de komende jaren nog andere zorgcomplexen aankopen. Door alle veranderingen in de langdurige zorg zal er meer zorgvastgoed op de markt komen.”
 
Waar komt het geld vandaan?
“De transformatie van Amsta vraagt een miljoeneninvestering. Dat betalen we deels uit eigen middelen en met een banklening.”

Aan wat voor woningen bestaat in Amsterdam volgens jullie behoefte?

“We voorzien een grote vraag van ouderen die nog wel zelfstandig kunnen wonen, maar die door de aanwezigheid van bijvoorbeeld trappen hun oorspronkelijke woning moeten verlaten. Maar die graag in hun oude woonbuurt een nieuwe, veilige woonplek vinden.”
 
Hoe verloopt de samenwerking met de gemeente?

“Die verloopt uitstekend. We hebben met de gemeente Amsterdam op een goede manier een nieuwe erfpachtovereenkomst kunnen sluiten. En ook stadsdeel Zuid helpt ons heel goed bij het verkrijgen van de benodigde vergunningen.”

Bert Pots