Top
Kort bestek
Forse stijging boetes voor illegale vakantieverhuur
Intensivering aanpak woonfraude levert op
 
Amsterdam heeft vorig jaar 169 boetes uitgedeeld voor woonfraude, een stijging van bijna 40 procent ten opzichte van 2015. Er werden voor boetes opgelegd voor een totaalbedrag van 1,9 miljoen euro tegenover 1,2 miljoen een jaar eerder. In totaal werden er 284 appartementen gesloten, veelal illegale hotels. Amsterdammers zijn ook minder terughoudend geworden met het melden van woonfraude.
 
Bij het meldpunt Zoeklicht van de gemeente kwamen ruim 2600 meldingen binnen in 2016 (toename met 17%). De helft (51%) had betrekking op toeristische verhuur. Daarnaast werd de handhavingscapaciteit flink uitgebreid. Het college verhoogde vorig jaar het budget voor handhaving met 1,75 miljoen euro naar 3,9 miljoen euro. Het aantal controles nam met 40 procent toe naar 3.044 'buitendienstonderzoeken'.
 
Naast de fysieke controles, waarbij handhavers van de Dienst Wonen, eventueel vergezeld door politie of brandweer, woningen bezoeken, is ook de digitale recherche geïntensiveerd. Sinds de start daarvan vorig jaar zijn via die methode 159 adressen gevonden waar mogelijk sprake was van illegale verhuur. In 17 gevallen leidde dit tot directe sluiting van een illegaal hotel vanwege de brandveiligheid. Bij de andere adressen is het onderzoek nog niet afgerond.
In 2016 zijn door de aanpak van woonfraude door gemeente en corporaties in totaal 1.249 woningen weer beschikbaar gekomen voor bewoning.
 
In de hoofdstad mogen woningeigenaren hun woning maximaal 60 dagen per jaar verhuren, en maximaal aan vier toeristen tegelijk. Onlangs sprak Airbnb met de gemeente af dat vanaf dit jaar een appartement op de site automatisch verdwijnt als de limiet van 60 dagen wordt overschreden. Dit sluit misbruik overigens niet uit. Verhuurders kunnen onder een andere naam of bij een andere site doorgaan met de verhuur van dezelfde ruimte.