Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Tweede verdieping
Geluidscontouren Schiphol fnuiken transformatie Kronenburg

De grootste uitdaging voor Tom Bleker, de kantorenloods van Amstelveen, is naar eigen zeggen het verouderde kantorengebied Kronenburg. De leegstand is er hoog. Het goede nieuws is dat ontwikkelaars er graag aan de slag willen; het slechte nieuws dat het Luchthavenindelingsbesluit woningbouw vooralsnog onmogelijk maakt.

De locatie valt binnen de geluidscontouren van de oostelijke aanvliegroute en dat betekent dat er geen woningen bij mogen komen. Op dit moment staat dan ook alleen de transformatie van twee kantoorgebouwen naar hotel op stapel. Meer dan twee hotels ziet Amstelveen niet zitten in het gebied.
Amsterdamse kennisinstellingen hebben Amstelveen gevraagd op die locatie drie- tot vijfduizend studentenwoningen toe te voegen aan het bestaande Uilenstede. De gemeente lobbyt daarvoor in Den Haag. Net als voor de komst van een Britse internationale school. Daarmee zou in combinatie met de zittende bedrijven, Uilenstede en de nieuwe hotels een campus kunnen ontstaan waar allerlei fraaie dwarsverbanden denkbaar zijn.
Amstelveen pleit samen met Amsterdam voor versoepeling van de regelgeving. Zowel de bouw van woningen als van de school stuit vooralsnog op een njet uit Den Haag. Bleker verwacht nog voor de zomer meer duidelijkheid te krijgen van het Rijk over de mogelijkheden.
Over de wenselijkheid van woningbouw in gebieden met overlast worden stevige discussies gevoerd. Janssen-Jansen vindt het bijvoorbeeld discutabel dat mensen de keuze krijgen lagere woonlasten uit te ruilen tegen hogere gezondheidsrisico’s. “Je betaalt minder huur, maar de kans dat je vijf jaar korter leeft is levensgroot. Kan je die keuze aan mensen voorleggen? En willen we dat wel?”
Aan de andere kant wonen er ook nu al duizenden mensen binnen die geluidscontouren. De regelgeving verbiedt alleen dat er nieuwe woningen bijkomen. Maarten Feilzer van Brouwershoff - eigenaar van een deel van Kronenburg -  vindt dat het gebied simpelweg word gegijzeld door Schiphol. “De regelgeving is volledig gericht op het vermijden van klachten. Maar het is een vorm van excuus-wetgeving: woningen zijn overdag, als de meeste vliegtuigen over komen, leeg. Daardoor is het groepsrisico heel klein. In ieder geval niet groter dan bij kantoren die overdag bezet zijn. Bovendien kunnen we woningen tegenwoordig veel beter isoleren tegen geluidsoverlast.”
Hoewel het rijk nog nul op het rekest geeft, denkt Feilzer dat transformatie naar wonen niet eindeloos tegengehouden kan worden. “Voor een bedrijventerrein is Kronenburg geen goede locatie en niets doen zou een slechte keuze zijn voor het stedelijke weefsel van Amstelveen. Een woonwijk is de meest logische optie.”

Joost Zonneveld