Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
Duwo bouwt meeste woningen

Het dieptepunt in de woningproductie is voorbij. Niet alleen werd in 2014 een recordaantal woningen in aanbouw genomen, ook het aantal opleveringen steeg wederom.

Resultaat Bouwproductie per Corporatie 2014

Top-3 van ontwikkelaars in 2014. Woningen die in samenwerkingsverband zijn gerealiseerd, zijn gelijk over de deelnemende partijen verdeeld, tenzij andere deelnameverhoudingen bekend zijn.

NUL20 Gouden Bouwsteen 2014

 

Het dieptepunt in de woningproductie is voorbij. Niet alleen werd in 2014 een recordaantal woningen in aanbouw genomen, ook het aantal opleveringen steeg wederom. Tenminste, als we - zoals gebruikelijk - uitgaan van Basisbestand Woningbouwlocaties van het OGA. In 2014 werden volgens dit bestand 3571 woningen opgeleverd, tegenover 3143 in 2013. Daarbij tellen getransformeerde kantoren mee als nieuwbouw.
Het is het twaalfde jaar dat NUL20 de Gouden Bouwsteen uitreikt aan de opdrachtgever die de meeste woningen oplevert. In alle voorgaande edities won een woningcorporatie. Die vanzelfsprekendheid is voorbij.

Onder invloed van de crisis én de verhuurderheffing hebben corporaties hun investeringen drastisch teruggeschroefd. Pensioenbeleggers en andere particuliere partijen verzorgen een steeds groter deel van de productie. De andere trends zijn dat er veel kleine woningen (studio's) en veel huurwoningen worden gebouwd.
De winnaar is dit jaar toch een woningcorporatie, maar wel een speciale: DUWO. De studentenhuisvester leverde 558 woningen op in Amsterdam, namelijk het complex Sciencepark II. Nummer twee en drie zijn commerciële partijen. Tweede werd City Pads, dat een groot ING-kantoor in Buitenveldert transformeerde tot 351 gemeubileerde studio's. Derde werd BouwfondsMab, dat in diverse ontwikkelcombinaties woningen opleverde.

DUWO realiseerde zijn hele aanbod in één complex:  Sciencepark II, gebouwd door de ontwikkelcombinatie DUWO/Rochdale, met DUWO als opdrachtgever en volledig eigenaar. Dit project betreft 510 zelfstandige en 95 onzelfstandige studentenwoningen. De laatste tellen voor de helft mee voor de productiecijfers. In totaal dus 558 woningen. Ook de productie van City Pads bestond uit één project.
Met dergelijke grote projecten krijgen de productiecijfers én de ranglijst iets willekeurigs: bepalend wordt of één project afgemeld wordt voor of na de jaarwisseling. Dat geldt bijvoorbeeld voor Bouwinvest. De nieuwbouw van deze pensioenbelegger in het Eenhoorngebied (Het Baken, 130 vrije sector huurwoningen, en Feniks, 342 zelfstandige studentenwoningen) is al bewoond, maar wordt pas in januari afgemeld.
De belangstelling voor nieuwbouw koopwoningen is sinds de crisis enorm teruggelopen. Ook in 2014 bestond slechts 22 procent van de opgeleverde nieuwbouw uit koopwoningen. Veel huur dus, waarbij opvalt dat ruim de helft (55%) van de totale opleveringen bestond uit sociale huurwoningen. Dan gaat het veelal om studio's voor studenten of starters.

De meeste woningen werden wederom opgeleverd in Oost, ditmaal dankzij de grote nieuwbouwlocaties Sciencepark, Oostpoort, Wibaut aan de Amstel en Zeeburgereiland. En de bouwhausse in Oost is nog lang niet over. Ook in de vernieuwingsgebieden van Nieuw-West werd stevig doorgebouwd (o.a. Ookmeerhof, Stadstuin Overtoom en Plesmanbuurt) en getransformeerd (Rijswijkstraat).
In Zuidoost werd in 2013 evenals in 2012 geen nieuwbouw opgeleverd (klusflat Kleiburg telt niet mee, omdat de Bijlmerflat al een woonbestemming had).
 

Opleveringen 2014 per stadsdeel (tabel)

Indicatie grenswaarden: sociale huur: < €699; sociale koop: < €152.000; middensegment huur < €930; middensegment koop: < €226.000

 

Bron: Basisbestand Woningbouwlocaties, Ontwikkelingsbedrijf Gemeente Amsterdam, afdeling regie productie. Met dank aan Jan Smit van het OGA. Het officiële oplevercijfer wordt pas maanden later bekend via de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. Dat wijkt om administratieve redenen af van het OGA-cijfer. Tot en met 2012 waren deze verschillen klein, maar in 2013 en 2014 zijn ze enorm. Dat komt vooral doordat bij het officiële nieuwbouwcijfer transformatieprojecten niet meetellen. In 2014 zijn zo'n 1200 woningen via transformatie van bedrijfsgebouwen toegevoegd.
Fred van der Molen