Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
AWV wil flink deel woningvoorraad bestemmen voor middeninkomens
De kunst van het opwaarderen

Binnen tien jaar wil de Algemene Woningbouwvereniging (AWV) een derde van haar bestand laten bestaan uit middeldure huurwoningen. Behalve via nieuwbouw en samenvoeging wil de AWV dit bereiken door een deel van zijn bestaande voorraad te ‘upgraden’. Deze woningen zijn bedoeld voor huurders met een middeninkomen. De huren kunnen oplopen tot duizend euro per maand.

De middeninkomens vallen in Amsterdam tussen de wal en het schip. Ze komen niet in aanmerking voor een sociale huurwoning, terwijl de meeste koopwoningen voor hen onbetaalbaar zijn. Sommige Amsterdamse corporaties zien het inmiddels als hun taak ook deze inkomensgroepen te bedienen.

"De AWV is er voor iedereen die niet zelfstandig in woonruimte kan voorzien"

Nathalie Boor van de AWV: “Wij streven er naar in 2013 eenderde van de onze woningen in de categorie middeldure huur te positioneren. Dat zijn huren van circa 450 tot 1000 euro per maand. De AWV heeft ook de middeninkomens tot doelgroep, omdat wij er zijn voor iedereen die niet zelfstandig in woonruimte kan voorzien. De oplossing voor deze huurders zoeken we niet alleen in nieuwbouw. Door de kwaliteit te verbeteren maken we een deel van de bestaande woningen die na mutatie leegkomen, aantrekkelijker voor deze doelgroep. Soms wordt de oppervlakte uitgebreid door bijvoorbeeld een zolderkamer toe te voegen aan een derde verdieping of wordt de bestaande indeling veranderd. Natuurlijk kijken we ook naar de ligging en de grootte van de woning.” Het afgelopen jaar heeft de AWV tientallen woningen opgewaardeerd en aldus boven de vergunninggrens (de ‘vrije sector’ begint bij 486 euro, zie kader) gebracht.
De huren voor deze woningen lopen bij AWV door tot zo’n duizend euro per maand. Ze werden tot nu toe gerealiseerd in de stadsdelen Oud-West, Oud Zuid, Centrum, Bos en Lommer en Buitenveldert. Met name in Bos en Lommer gaat het vaak om ruime vier- tot vijfkamerwoningen van meer dan honderd vierkante meter.Vrije sector

Volgens het convenant Woonruimtebemiddeling moeten óók corporatiewoningen met een huur tussen ‘vergunningsgrens’ (¤ 486,30, de bovengrens van de kernvoorraad+) en de huursubsidiegrens (¤ 585 ) via het aanbodmodel worden aangeboden. Daarboven zijn de corporaties net zo ‘vrij’ als particuliere verhuurders.
De Amsterdamse corporaties verhuren momenteel zo'n 5000 woningen boven de vergunningsgrens. Dat is 2,4 % van hun bestand; daarvan zit 0,5 % boven de huursubsidiegrens. AWV wil dat aandeel dus fors uitbreiden. Eigen Haard Olympus Wonen verhuurt met 1193 woningen nu de meeste vrije-sectorwoningen (peildatum 1 januari 2003, de rekenhuur van ¤ 486,30 geldt sinds 1 juli 2003 en komt overeen met een kale huur van ¤ 473,-; bron AFWC).
Arian Boersma van de Dienst Wonen wijst erop dat het creëren van meer middeldure (huur)woningen één van de doelstellingen is van de Beleidsovereenkomst.
Boersma: “Wel valt op dat AWV dit met name lijkt na te streven binnen de ‘witte wig’ van de stad. Daar is al sprake van een gedifferentieerde woningvoorraad en staat soms juist de minimale omvang van de kernvoorraad+ onder druk. Middeldure woningen kunnen met name een belangrijke bijdrage leveren in wijken waar nu bijna uitsluitend goedkope huurwoningen te vinden zijn. De afspraken die in de Beleidsovereenkomst zijn gemaakt over de prijs/kwaliteitsverhouding van corporatiewoningen zijn momenteel in het kader van de actualisering van die overeenkomst in discussie. Ik ben niet op de hoogte van het huurprijsbeleid dat de AWV hanteert bij de omzetting van goedkope naar middeldure woningen, maar ga ervan uit dat de huidige afspraken daarbij worden gerespecteerd.”

Jurjen Pieters (26) en Tymen van Dijk (27) wonen sinds een half jaar in zo’n verbeterde etagewoning van de AWV in Buitenveldert. De flatwoning uit de jaren zestig ligt op de eerste verdieping en meet ongeveer tachtig vierkante meter. Voordat ze erin kwamen werden onder meer een nieuwe keuken, centrale verwarming en dubbele ramen geplaatst. De kale huur bedraagt 750 euro per maand.
Hoofdbewoner Van Dijk woonde op kamers en zocht al geruime tijd een eigen etage. Hij reageerde op een advertentie van de AWV in het Parool. Hij kreeg enkele weken later per e-mail twee woningen aangeboden in Buitenveldert. Samen met Pieters koos hij uiteindelijk voor de etage op Loevestein. Van Dijk werkt bij het Centrum voor Werk en Inkomen en Pieters is student Kunstmatige Intelligentie aan de UvA. Pieters: “Tymen kon deze hoge huur niet alleen opbrengen en vroeg of ik medehuurder wilde worden. Na jarenlang getob en slechte ervaringen met onderhuur en bespottelijk hoge huurprijzen voor piepkleine kamertjes, was dit een goede oplossing voor ons allebei.”
De huurprijs vindt Pieters wel erg hoog. “Er komen ook nog vaste lasten bij en dan betaal je veel geld voor een woning zonder veel extra luxe.” De woning is inderdaad eenvoudig. Dat geldt voor zowel de nieuwe keuken als voor de ruime badkamer. Bovendien waren er de eerste maanden gebreken aan elektriciteit en centrale verwarming. Die zijn inmiddels verholpen.

WoningNet

Om huurders te vinden voor deze middensegmentwoningen, adverteren de corporaties nu nog vaak in de dagbladen. Individuele woningen kunnen ook worden gemeld via WoningNet. Op de homepage van de website is een aparte menu-optie voor het duurdere aanbod in de regio, met huren vanaf 490 euro per maand. Verder kunnen aparte advertenties worden opgenomen in de woningkrant of op internet. Reacties gaan dan niet via WoningNet, maar rechtstreeks naar de verhuurder. Beide methodes vinden de corporaties echter niet ideaal.
Om de wijze van aanbod van deze aparte categorie huurwoningen te verbeteren, ontwikkelt WoningNet momenteel een module dure huurwoningen. Deze module treedt begin 2004 in werking in het kader van het nieuwe flexibele woonruimteverdeelsysteem FlexiMatch. Op deze manier kunnen woningen in de vrije sector worden aangeboden, zonder dat voor de toewijzing gebruik moet worden gemaakt van de selectiecriteria en de reguliere inschrijving als woningzoekende. De reacties op de woningen gaan ook in dit geval rechtstreeks naar de aanbiedende corporatie. De woningen worden in een aparte categorie opgenomen en zijn, net als het overige aanbod, te bekijken via de website van WoningNet.

Janna van Veen