Overslaan en naar de inhoud gaan
Top
Woonbarometer
2011: labelstappen

 

Iets geheel anders: energielabels. Nog altijd is minder dan 40 procent van de Amsterdamse woningen voorzien van een energielabel. Het zijn vooral corporaties die hun bezit labelen; 60 procent van hun woningen (=116.000)  is gelabeld.

 

Energielabels in Amsterdam

 

Corporaties hebben sinds 1 juli 2011 ook twee financiële prikkels om de energieprestaties van hun woningen te verbeteren. Een groener label levert namelijk punten op volgens het Woningwaarderingsstelsel en dus - na mutatie - een hogere huur. Een zuinig A-label levert 32 WWS-punten op, een tochtig appartement met label G nul punten. Bovendien beloont de gemeente Amsterdam vanaf 1 juli 2011 energiemaatregelen met een premie van 2000 euro per labelstap.

In de tweede helft van 2011 verbeterden de corporaties 734 woningen met in totaal 2735 labelstappen.  Dat is gemiddeld 3,7 labelstappen per woning. Als deze lijn wordt doorgetrokken levert dat zo’n 5000-6000 labelstappen per jaar op, in lijn met de in Bouwen op de Stad II vastgelegde ambities.

De premie geldt alleen voor renovaties waarbij minimaal twee labelstappen per woning worden gemaakt. De gemeente heeft daarvoor 33 miljoen euro beschikbaar in de periode 2011-2014. 

In het convenant Bouwen aan de Stad II hebben de corporaties overigens nog veel forsere ambities laten optekenen. 

Voor kleine woningverbetering bij mutatie wordt geen subsidie verstrekt. Niettemin verwachten de corporaties daarmee ook de nodige labelstappen te zetten. Tenslotte leidt de vervanging van oude woningen door nieuwe tot een flinke verbetering van de energieprestatie van de totale woningvoorraad. 

In totaal meenden de corporaties bij het afsluiten van het convenant Bouwen aan de Stad II aldus jaarlijks 12.000 tot 18.000 labelstappen te kunnen maken. Op dit moment zijn alleen cijfers beschikbaar van de prestaties bij renovatie, en slechts voor een half jaar.

 

Labelstappenambitie Bouwen aan de Stad II

 

Bronvermelding: alle gegevens zijn afkomstig uit het Jaarboek 2012 van de AFWC. Dat is vanaf medio juli te downloaden via de site van de

AFWC