Diemen zet bouw sociale huurwoningen in Buitenlust door. Buurt is tegen.

01.06.2021
Image

Het college van Diemen heeft een plan voor de bouw van 38 sociale huurwoningen in de buurt Buitenlust vastgesteld. Een groot deel van de omwonenden is tegen de woningbouw en wilde daarom niet meedenken over de invulling van een conceptplan. De gemeenteraad neemt 7 juli een besluit.

Het college schrijft aan de gemeenteraad dat sociale huurwoningen nodig zijn voor jongeren die willen starten in Diemen, voor gescheiden huishoudens, ouders met kinderen die inwonen bij familie in een te klein huis. De wachttijden voor sociale huurwoningen zijn enorm. Zelfs huishoudens met een urgentieverklaring moeten soms meer dan een jaar wachten.
Het college wil in navolging van coalitie-afspraken in een periode van zo'n zeven jaar 1.085 sociale huurwoningen toevoegen. De meeste daarvan moeten worden gerealiseerd in de nieuwbouwlocaties Holland Park West en - in mindere mate - De Sniep. Maar daarnaast wordt ook de potentie van een drietal 'inbreilocaties' onderzocht waaronder een strook met groen en een speelveld aan de zuidzijde van Buitenhof, een wijk in Diemen Centrum met zo'n 130 eengezinswoningen.
Maar om samen met omwonenden een plan te ontwikkelen is niet gelukt, zo schrijft de gemeente in een verklaring: "Een groot deel van de buurtbewoners is tegen sociale woningbouw in Buitenlust en wilde niet meedenken over de invulling van een conceptplan."
De werkgroep Buitenlust Groen heeft zich inderdaad vanaf het begin verzet tegen de bouwplannen. Zij zeggen het belang van de bouw van sociale woningen in Diemen te onderkennen, maar zien in hun wijk geen ruimte voor 'verdere verdichting’.

Het college en Rochdale besloten daarom in december 2019 af te zien van het geplande 'co-creatie traject' en samen het plan te ontwikkelen. Vervolgens zijn op twee momenten nog varianten aan de bewoners voorgelegd. Gekozen is uiteindelijk voor twee geschakelde appartementgebouwen, een van drie- en en een van vijfhoog.

De gemeenteraad van Diemen bespreekt het conceptplan op 24 juni 2021 in een informatieve raad. Daar is ook de mogelijkheid tot inspreken. Als het plan wordt vastgesteld zal woningcorporatie Rochdale het uitwerken tot een bouwplan en zal de bestemmingsplanprocedure worden voorbereid en opgestart.

Trefwoorden