Debat over toekomstbestendigheid van Nieuw-West

14.12.2016
Image

Verdere radicale ingrepen in naoorlogse wijken zijn soms nodig, vindt Rijksbouwmeester Floris Alkemade, de belangrijkste adviseur van de regering op het gebied van architectuur en stedenbouw. Tijdens PakhuisNUL20 lichtte hij zijn redenen voor een prijsvraag over dit thema toe. “Technisch weten we wel wat er moet gebeuren, maar de sociale kant is veel lastiger.” Amsterdammers en Amsterdamse corporaties reageerden.

Naoorlogse wijken, zoals Nieuw-West, zijn ooit gebouwd voor gezinnen, terwijl het aandeel alleenstaanden, waaronder veel ouderen, intussen sterk is toegenomen. Zij hebben te maken met portieketageflats waarin liften ontbreken, openbare ruimte die niet altijd als sociaal veilig wordt beschouwd en niet altijd goed ingericht op fysieke ongemakken. Die beperkingen in het ontwerp van naoorlogse wijken kunnen sociale consequenties hebben en bijvoorbeeld eenzaamheid in de hand werken, aldus Alkemade: “Het kan het verschil zijn tussen wel of niet de deur uitgaan.” Met zijn prijsvraag Who Cares? wil Alkemade ontwerpers uitdagen. “Om met oplossingen te komen die bij deze tijd passen.” De Rijksbouwmeester hoopt op nieuw elan voor naoorlogse wijken, in de positieve geest van de wederopbouwperiode. “Destijds zijn die wijken ontworpen rond instituties die toen belangrijk waren: de kerk en het verenigingsleven. En dat in de context van de verzorgingsstaat. Nu dat allemaal veranderd is, is het van belang dat daar iets nieuws voor in de plaats komt. We moeten opnieuw gaan nadenken wat het betekent om in deze tijd samen te leven en daar onze wijken op aanpassen. Dat is overigens voor iedere buurt wel maatwerk.” Alkemade pleit overigens niet voor grootschalige sloop in wijken als Nieuw-West. “Met respect voor Van Eesteren is zorgvuldige verdichting ook goed mogelijk.” Ook Stadgenootbestuurder Marien de Langen pleitte voor verdere verdichting.

LEES VERDER