Co-Green finalist Nyenrode Supply Chain Award 2016

26.10.2016
Het concept Co-Green van Eigen Haard, ERA Contour, KOW en Oranje is genomineerd voor de prestigieuze Supply Chain Award 2016. De Supply Chain Award is een initiatief van Nyenrode Business Universiteit, Platform Ketensamenwerking Zuid en Duurzaam Gebouwd en heeft als doel ketensamenwerking in de bouw te stimuleren. De Award wordt niet voor een gerealiseerd gebouw uitgereikt, maar voor het proces dat daartoe heeft geleid. Sinds 2011 werken woningcorporatie Eigen Haard, ontwikkelende bouwer ERA Contour, architectenbureau KOW en amoveerder Oranje met elkaar aan grootschalige vernieuwing in Nieuw-West. In de wijk Overtoomse Veld realiseren zij 470 koop- en huurwoningen in een autoluw stadspark. De nieuwe wijk is klimaatneutraal. En heel bijzonder: deze klimaatneutrale woningen worden zonder extra kosten voor de bewoners gerealiseerd. Dit lukt de initiatiefnemers door op een bijzondere manier met elkaar samen te werken. Door vergaande co-creatie en ketensamenwerking kunnen onnodige proces- en bouwkosten en faalkosten gereduceerd. De besparing die dit oplevert, creëert de marge om investeringen te kunnen doen in klimaatneutrale maatregelen. In totaal zijn drie samenwerkingsverbanden genomineerd. Op 16 november wordt de winnaar bekendgemaakt.