Overslaan en naar de inhoud gaan

Brede alliantie tekent voor 'Nationaal programma Samen Nieuw-West'

Image

Meer dan vijftig partijen hebben vorige week het convenant ‘Wij zijn Samen Nieuw-West’ ondertekend. Deze alliantie van overheden, maatschappelijke instellingen, bewonersorganisaties en bedrijven heeft zich vastgelegd om gezamenlijk de komende 20 jaar het toekomstperspectief van bewoners in Nieuw-West te verbeteren. 

In navolging van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid investeert de rijksoverheid vanaf 2022 in twintig andere gebieden in Nederland via het Nationaal Programma Leefbaarheid en Veiligheid. Daaronder vallen in Amsterdam de stadsdelen Zuidoost en Nieuw-West. 

In navolging van Zuidoost is ook voor het stadsdeel Nieuw-West een ‘Masterplan’ opgetuigd, hoewel dat woord niet meer wordt gebruikt. Op de ontwikkeling daarvan kwam najaar 2021 de nodige kritiek vanuit het stadsdeel. De rode draad: teveel over ons en te weinig met ons: "Hoe zo al die externe partijen? Het is zo bevoogdend. Een beetje ambtelijke ondersteuning is prima, maar de ene kwartiermaker en projectleider na de andere wordt ingevlogen. Doodzonde,” zei directeur Dick Glastra van Loon van opbouwwerkorganisatie Eigenwijks bijvoorbeeld destijds in NUL20

Dat was toen. Na de presentatie van de '60-procentsversie' van het Masterplan zouden "honderden betrokkenen bij Nieuw-West hebben meegepraat en -gedacht" over het huidige Nationaal Programma Samen Nieuw-West." De plooien lijken daarmee gladgestreken. Het persbericht meldt over de alliantie-partijen: "Dit doen zij langdurig, als gelijkwaardige partners op een fundamenteel andere manier dan ze gewend zijn: vanuit de leefwereld van bewoners. Ze committeren zich aan ongelijk investeren en denken buiten de kaders van huidige systemen en gewoonten. Hoe meer mensen en organisaties meedoen, hoe meer zij samen kunnen bereiken."

Met een twintigjarige aanpak vanuit meerdere domeinen vooral gericht op jongeren moet het algemeen welzijn in Nieuw-West worden opgekrikt naar het Amsterdamse gemiddelde. De alliantiepartners gaan komende maanden in zogenoemde opgaveteams met elkaar aan het werk. Zij stellen op basis van dit convenant het eerste uitvoeringsprogramma op. De doorbraken waaraan in 2022 al is gewerkt, krijgen hierin een vervolg. Stadsdeel Nieuw-West kent hardnekkige problemen zoals armoede, criminaliteit en werkloosheid.


Doorbraakteam Wonen en Leefomgeving
Aan de ontwikkeling van het Masterplan Nieuw-West werkten vier 'doorbraakteams'. Toenmalig Stadgenoot-bestuurder Marien de Langen was voorzitter van het zogeheten doorbraakteam Wonen en Leefomgeving. In dit interview met NUL20 zette hij de conclusies uiteen van dit team. De belangrijkste voorstellen:
  • Kwart nieuwbouw is voor woonstarters
  • Geef voorrang aan ‘eigen’ jongeren
  • Bouw ook nieuwe woonconcepten
  • Bouw/creëer geclusterde seniorenwoningen
  • Bouw ook veel tijdelijke woningen om sneller het woningtekort te bestrijden.
  • Geef meer aandacht aan huisvesting voor grote gezinnen