Bouwfonds REIM: studentenwoningen aantrekkelijke beleggingscategorie

05.04.13
Bouwfonds REIM: studentenwoningen aantrekkelijke beleggingscategorie

Bouwfonds REIM, onderdeel van de Rabo Vastgoedgroep, lanceert een nieuw Europees studentenwoningenfonds. Het Bouwfonds European Student Housing Fund wordt geplaatst bij Duitse institutionele beleggers.
Het fonds richt zich op belangrijke Europese universiteitssteden met een gezonde woningmarkt. Bouwfonds REIM denkt aan beleggingen voornamelijk in Duitsland en Frankrijk, gevolgd door het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Scandinavië. De beoogde fondsomvang is 200 tot 300 miljoen euro.
Bouwfonds REIM heeft ervaring met de aankoop en beheer van studentenwoningen. Voor het in 2007 gestarte Bouwfonds European Residential Fund zijn inmiddels zes studentencomplexen aangekocht. Deze complexen bevinden zich onder andere in Stuttgart, Marburg en Toulouse.”In vergelijking met andere woningbeleggingen in de opgebouwde portefeuille leveren de aangekochte studentencomplexen een hoger direct rendement”, verklaart fondsmanager Xavier Jongen.
Bouwfonds REIM heeft een omvangrijke studie uitgevoerd naar de aantrekkelijkheid op langere termijn van de belangrijkste Europese studentenwoningenmarkten. Jaap Gillis, CEO van Bouwfonds REIM, voorziet een langjarige stabiele vraag. Europa kan profiteren van de groeiende tendens onder bijvoorbeeld Aziatische studenten om een opleiding in het buitenland te volgen, een toename van het aantal Engelstalige studies en aantrekkelijke steden.
Een bijkomend pluspunt is verder het anticyclische karakter van de studentenwoningmarkt: in economisch minder goede tijden met slechte vooruitzichten op de arbeidsmarkt kiezen meer mensen ervoor om langer te studeren. Een ander aspect is het beperkte risico voor beleggers. Het gat tussen aanbod en vraag in de belangrijkste universiteitssteden is groot. Daardoor is het leegstandsrisico beperkt, concluderen de onderzoekers.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS