ASVA: "gemeente goochelt met cijfers studentenhuisvesting"

25.03.13
Containerwoningen Wenckebachweg blijven voorlopig staan
ASVA: "gemeente goochelt met cijfers studentenhuisvesting"

De ASVA vindt dat Amsterdam een geflatteerd beeld geeft van de productie van studentenhuisvesting. Steen des aanstoots is dat de gemeente de 700 kamers van The Student Hotel meetelt in de vorige week bekendgemaakte voortgangsrapportage. Een hotelkamer, ook niet als die voor een langere periode wordt verhuurd, is geen officiële studentenhuisvesting, aldus de Amsterdamse studentenorganisatie.

Volgens de gemeente ligt men op koers bij het realiseren van haar doelstelling om deze collegeperiode 9000 studentenwoningen toe te voegen. De ASVA zet daar zijn vraagtekens bij. Volgens de voortgangsrapportage zijn er vanaf 2010 zo'n 5500 woonplekken gerealiseerd, waarvan zo'n 2500 in 2012. Het gaat om 1959 nieuwbouw- en transformatiewoningen, 368 woningen die als studentenwoningen zijn gelabeld en 273 extra tijdelijke woningen. 'Gerealiseerd' betekent overigens in gemeentejargon bij nieuwbouw en transformatie: in aanbouw genomen, dus start bouw. 

Productie 2012: 1959 woningen

Project

Initiatiefnemer

Aantal

Toelichting

Villa Mokum
(Oost)

AM / Syntrus Achmea

279

Zelfstandige woningen, permanente bouw. Mix van koopstudio’s en huur: 279 huur en 348 koop

D-Buurt / Spinozacampus  (Zuidoost)

Axcellent / Plegt-Vos/DUWO

700

Zelfstandige eenheden, voor een periode van 15 jaar.

Rembrandtpark- gebouw
(Nieuw-West)

Haagse Hotelschool

256

Onzelfstandige eenheden, per eenheid 2 woonplekken, permanente bouw. 

 

De Aak (Nieuw-West)

Cocon / Stadgenoot

15

Zelfstandige eenheden, permanente bouw; transformatie

The Student Hotel (Nieuw-West)

City Living

709

Hotelkamers voor studenten, permanente bouw.

 

De ASVA reageert opvallend zuinig op de hoge productiecijers: "De gemeente rekent zich rijk door te goochelen met cijfers om succesvoller te lijken’ zegt Annick Leeuwenberg, vice-voorzitter van ASVA. Dat gegoochel betreft dan de 717 kamers in het City Living Student Hotel dat na de zomer open gaat. Het is meer een 'pension' dan een 'hotel': de minimum huurperiode bedraagt vijf maanden. 

De gemeente is optimistisch over het halen van de 9000 extra woonplekken voor studenten in de periode 2010-2014: "Ervan uitgaande dat het Rijk dusdanige maatregelen treft dat het weer mogelijk wordt om min of meer rendabel te investeren in nieuwe woningen voor studenten, zou bij uitvoering van de plannen die op de rol staan voor start bouw in 2013 en 2014 in totaal nog 3.900 (2.035 respectievelijk 1.870) studenteneenheden toegevoegd kunnen worden in Amsterdam. Hiertoe behoren vier te transformeren (kantoor)gebouwen. Eén gebouw staat in Diemen, vlakbij station Diemen Zuid, waar een groot studentencomplex in voorbereiding is met 900 woningen.

De ASVA is een stuk sceptischer: "Na een korte rondvraag door ASVA bij de partijen genoemd in de lijst blijkt dat een groot deel van de toekomstige projecten helemaal niet op korte termijn gerealiseerd zullen worden. Bij een deel van de projecten is het zelfs al zeker dat ze helemaal niet door zullen gaan."

De crisis levert overigens ook een meevaller op voor de woningzoekende student: de tijdelijke containerdorpen - NDSM-werf, Houthavens en Wenckenbachweg - blijven langer staan. In totaal worden nog 2740 tijdelijke eenheden bewoond. 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.