Amsterdam zoekt nieuwe wegen om foute verhuurders aan te pakken

02.05.19
Amsterdam zoekt nieuwe wegen om foute verhuurders aan te pakken

Wethouder Ivens start een pilot om verhuurders die hun verplichtingen niet nakomen harder te bestraffen. Hij krijgt 500.000 euro van het rijk voor dit project. Er wordt op die manier ervaring opgedaan met instrumenten zoals beheerovername en de bestuurlijke boete Woningwet, die nu niet vaak worden gebruikt. De gemeente wil verhuurders aanpakken die herhaaldelijk over de schreef gaan, bijvoorbeeld bij chronisch achterstallig onderhoud, exploitatie van een illegaal hotel of drugsproductie.

De subsidie geeft Ivens ruimte om te onderzoeken hoe de huidige handhaving verbeterd kan worden door bestaande casuïstiek aan te pakken. Daarnaast wil de gemeente door samenwerking met verschillende partijen zoals !Woon, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst, de pakkans vergroten en daarmee de aanpak versterken. Ivens: “Ik ben blij dat het ministerie van Binnenlandse Zaken aandacht heeft voor goed verhuurderschap en Amsterdam en andere gemeenten helpt om notoire huisjesmelkers aan te pakken.”
Bovendien wordt onderzocht of 'beheerovername' kan worden ingezet als nieuw instrument. Hierbij neemt de gemeente tijdelijk het beheer van een woning over, waardoor die na een drugsvondst bewoond kan blijven. Nu wordt een woning bij een drugsvondst standaard een aantal maanden gesloten.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken heeft aan vijf steden een budget toegekend van 500.000 euro voor het uitvoeren van een pilot gericht op handhaving goed verhuurderschap. Zo experimenteert Groningen met het verplicht stellen van de verhuurdersvergunning en onderzoekt Rotterdam hoe discriminatie op de woningmarkt aangepakt kan worden. De Groningse verhuurdersvergunning is vooral gericht op de aanpak van louche kamerverhuurders. Amsterdam wil ook een dergelijk register voor kamerverhuurders gaan instellen.

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS