Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam onderzoekt versnelling woningbouw in zuidelijk deel Haven-Stad

Image
De gemeente Amsterdam verkent de mogelijkheden om de bouw van 10.000 woningen aan de zuidzijde van het IJ in Haven-Stad vier tot zeven jaar naar voren te halen. Een belangrijke voorwaarde is dat er hoogwaardig openbaar vervoer naar de wijk komt. In het meest ideale geval zou de woningbouw over drie jaar al kunnen starten.
 
De nieuwe wijk Haven-Stad wordt in fases ontwikkeld. De eerste woningen in Sloterdijk Centrum zijn al opgeleverd en de komende jaren worden circa 1.500 woningen in verschillende segmenten gebouwd. De nu aangekondigde versnelling heeft vooral betrekking op de randen van het gebied en aan de rand van het zogenaamde ‘pas-op-de-plaats’ gebied. Het gaat om Minervahaven-Zuid, Sportpark Transformatorweg, het gebied rondom Amsterbaken en Sloterdijk Noord. Het college onderzoekt of woningbouw mogelijk is, zonder dat de bedrijfsvoering van de nabijgelegen bedrijven hierdoor wordt belemmerd. 
 
“Amsterdam groeit als kool en komende jaren staan we voor een enorme opgave om te zorgen dat alle Amsterdammers hier kunnen wonen. Haven-Stad is één van de plekken waar we door sneller te gaan bouwen, de druk op de woningmarkt kunnen verlichten", zegt wethouder Marieke van Doorninck van Ruimtelijke Ordening. Versnellen kan alleen als er aan een aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Er moet een goede openbaar vervoersverbinding komen. Metro & Tram (MeT) heeft de opdracht gekregen om dit jaar onderzoek te doen naar mogelijke tracés en de kosten van zowel het doortrekken van de Noord/Zuidlijn, als het sluiten van de Kleine Ring.
 
De gemeente benadrukt bestaande afspraken met het bedrijfsleven te respecteren. Tien jaar geleden werd met het bedrijfsleven de afspraak gemaakt dat tenminste tot 2029 geen sprake zou zijn van woningbouw. Wel kijkt de gemeente of de geluids- en milieucontouren van de bedrijven in de Coen- en Vlothaven eerdere planvorming en woningbouw toestaan.
 
Op basis van de uitkomst van deze verkenningen zal het college in het eerste kwartaal van volgend jaar een besluit nemen over het al dan niet starten van de planvorming voor de transformatie van deze gebieden. Haven-Stad is het meeste omvangrijke te ontwikkelen woon-werkgebied in de regio Amsterdam. De Ontwikkelstrategie Haven-Stad omvat de transformatie van twaalf deelgebieden met 40.00 tot 70.000 woningen grotendeels binnen de Ring A10.
 
 
 
 
Rood: het gebied dat Amsterdam versneld wil ontwikkelen.
Het gaat om Minervahaven-Zuid, Sportpark Transformatorweg, gebied rondom Amsterbaken en Sloterdijk Noord.
 
 
Zwart: gebieden die nu worden ontwikkeld.