Amsterdam neemt eerste helft 2019 al bijna 4.000 woningen in aanbouw

24.10.19
Amsterdam neemt eerste helft 2019 al bijna 4.000 woningen in aanbouw
update 25 oktober
In de eerste helft van 2019 is de bouw van 3.884 woningen gestart, zo meldt de gemeente Amsterdam. Voor de tweede helft van het jaar zitten er nog meer dan vijfduizend woningen in de pijplijn. Wel houdt de gemeente een slag om de arm. Of dat lukt, hangt af van de marktomstandigheden. De bouwkosten stijgen. Ook is er een tekort aan bouwcapaciteit. 
 
Het gaat goed met de bouwproductie, aldus het college. Doel is van 2018 tot 2025 minimaal 7.500 woningen per jaar bij te bouwen, bij elkaar 52.500. Tussen 2018 en juli 2019 zijn er in totaal 12.523 woningen in aanbouw genomen. Dat betekent dat al bijna een kwart van die bouwdoelstelling is gerealiseerd. In totaal staan er voor de periode 2019 - 2024 ruim zestigduizend woningen op de planning.
De woningproductie zit voor meer dan de helft in het dure segment. Er zijn halverwege 2019 in de vrije sector 1.461 dure huurwoningen en 625 koopwoningen in aanbouw genomen. Dit staat in schril contract met de ambitie van dit college om meer sociale en middeldure huurwoningen te bouwen, volgens de 40-40-20 verdeling. Maar dat komt, aldus de gemeente, omdat het jaren kost voordat een plan in productie gaat. De planvorming van de woningen die nu worden gebouwd is gestart in de vorige collegeperiode. 
 
Tot 1 juli 2019 zijn er 1.211 permanente sociale huurwoningen in aanbouw genomen door corporaties (1.043) en particulieren (168). Daarbij gaat het voor wat betreft de Amsterdamse corporaties om 565 zelfstandige studentenwoningen en 82 zelfstandige jongerenwoningen. Daar komen in de tweede helft van dit jaar maximaal nog ruim zevenhonderd corporatiewoningen bij, schat de gemeente op basis van overleg met individuele corporaties. Die schatting is volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) te pessimistisch. De Federatie verwacht dat de Amsterdamse corporaties dit jaar ongeveer tweeduizend permanente sociale huurwoningen in aanbouw nemen. De Key is met start bouw van 1.100 woningen de meest actieve partij. Alleen al in de tweede helft van dit jaar neemt de Key 888 woningen in aanbouw, zo heeft bestuurder Leon Bobbe via twitter laten weten. Meerdere Amsterdamse corporaties worden geconfronteerd met vertraging in de bouwplannen. Zo hebben de Key, Rochdale, de Alliantie en Eigen Haard de bouw van circa vijfhonderd woningen noodgedwongen doorgeschoven naar een volgend jaar. Het betreft bouwplannen in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. De vertraging wordt veroorzaakt door het nog ontbreken van definitieve en onherroepelijke vergunningen. Of het mislukken van aanbestedingen. Door sterk stijgende bouwkosten lukt het corporaties niet altijd een bouwer te vinden.
Ter vergelijking: vorig jaar namen de woningcorporaties 1.525 reguliere sociale huurwoningen in aanbouw, in 2017 1.250. Dat is exclusief studentenhuisvesting. Volgens de huidige Samenwerkingsafspraken 2015-2019 nemen de corporaties op jaarbasis gemiddeld minimaal 1.200 woningen in aanbouw, inclusief studentenhuisvesting.
 
Er zijn in de eerste helft van dit jaar 587 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. Maximaal start dit jaar de bouw van 1.424 middeldure woningen. Dat kunnen er vanaf volgend jaar meer worden, aldus de gemeente: "Vanaf 2020/2021 kunnen er gemiddeld 1.670 middeldure huurwoningen per jaar in aanbouw worden genomen." 
 
update: informatie over Samenwerkingsafspraken toegevoegd + verwachtingen AFWC en Leon Bobbe
 

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 23.11 Geactualiseerd op: 23.11.20

In de derde livecast van Comeback Wijkaanpak wordt ingegaan op het Pact Poelenburg Peldersveld in Zaandam; een integrale langjarige aanpak om de wijk én de positie van bewoners te verbeteren. Wat is de essentie van deze aanpak en wat is er tot dusver bereikt? Het verslag.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 20.11

Op 13 november namen ruim 1500 jongeren namen deel aan de online Woontop Jongerenhuisvesting, georganiseerd door de gemeente Amsterdam. Aan tafel spraken jongeren met gemeente-ambtenaren en elkaar over de stand van zaken rondom jongerenhuisvesting. Deelnemers leverden inbreng via metingen en de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.11

BouwWoonLeef is in Amsterdam Noord en dan met name in het Centrumgebied Amsterdam Noord. Het CAN. Er worden maar liefst 6.000 woningen gebouwd, waarvan 1.100 in het stationsgebied. En waar lange tijd Noord niet populair was, is het stadsdeel nu juist enorm in trek, merkt ook geboren Noorderling...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 17.11

In een vierdelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de tweede aflevering wordt ingegaan op de vernieuwende aanpak in Nationaal Programma Rotterdam Zuid. Experts gaan in op de vraag welke lessen andere kwetsbare wijken hiervan kunnen leren nu de wijkaanpak...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 11.11 Geactualiseerd op: 11.11.20

In een driedelige serie gesprekken in Pakhuis de Zwijger staat de wijkaanpak centraal. In de eerste aflevering werd teruggekeken naar de lange geschiedenis van de wijkaanpak in Nederland en gingen experts in op de vraag of die herleefde aandacht voor kwetsbare wijken een goede zaak is. Een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 10.11

De herontwikkeling van het plein aan de Bos en Lommerweg kan officieel van start nu de gemeente Amsterdam op 3 november heeft besloten dat de markt op het plein eind dit jaar verdwijnt. Plannen voor de herinrichting liggen in grote lijnen klaar.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 28.10 Geactualiseerd op: 09.11.20

De meeste afspraken uit de Amsterdamse Samenwerkingsafspraken 2015-2019 zijn gehaald, zo blijkt uit de Monitor 2019. Zowel over 2019 als over de hele looptijd van de afspraken laten de cijfers een positief beeld zien, concludeert wethouder Ivens in de begeleidingsbrief aan de raad. Wel wordt...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10

PvdA-leider Lodewijk Asscher was zondag 25 oktober te gast bij Buitenhof. Hij bepleitte daar een fundamenteel andere aanpak van de woningsector: wonen moet weer een kerntaak worden van de overheid worden. "Zo staat het ook in de grondwet". Hij wil naar een woningproductie van 100.000 woningen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 26.10
Xplore is de naam voor de nieuwe woonbuurt aan de westkant van de succesvolle nieuwbouwwijk Holland Park in Diemen. In deze video van BouwWoonLeef zit een virtuele reis door de nieuwe buurt en gesprekken met de ontwikkelaars.
Fred van der Molen
afbeelding van Wendy Koops
Blog-item 22.10

“We zijn keihard tegen een muur aangelopen", zei de projectleider van een aardgasvrije proeftuin Overwhere in Purmerend vorige week in de NRC. Het werd meteen gedeeld in onze buurtapp en verschillende media doken er bovenop. Begrijpelijk: dit was hét paradepaardje van het landelijke Programma...

Wendy Koops
afbeelding van Fred van der Molen
Video 21.10
Uitzending van De Monitor van 19 oktober, de derde in de reeks Heel Holland Zakt. Daarin komen een aantal woningeigenaren aan het woord waarvan de woning de laatste jaren ineens veel erger is gaan verzakken. Sommige daarvan worden binnen enkele jaren onbewoonbaar. Inmiddels is het aantal...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 20.10

Lange tijd was Noord vooral een gebied van fabrieken en arbeiders. Dat verandert in sneltreinvaart. De grote industriële zones aan het IJ zijn of worden volgebouwd met woningen. Voor welke uitdagingen staat het stadsdeel? Pakhuis de Zwijger organiseerde er een livecast bijeenkomst over.

Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.