Amsterdam neemt eerste helft 2019 al bijna 4.000 woningen in aanbouw

24.10.2019
Image
update 25 oktober
In de eerste helft van 2019 is de bouw van 3.884 woningen gestart, zo meldt de gemeente Amsterdam. Voor de tweede helft van het jaar zitten er nog meer dan vijfduizend woningen in de pijplijn. Wel houdt de gemeente een slag om de arm. Of dat lukt, hangt af van de marktomstandigheden. De bouwkosten stijgen. Ook is er een tekort aan bouwcapaciteit. 
 
Het gaat goed met de bouwproductie, aldus het college. Doel is van 2018 tot 2025 minimaal 7.500 woningen per jaar bij te bouwen, bij elkaar 52.500. Tussen 2018 en juli 2019 zijn er in totaal 12.523 woningen in aanbouw genomen. Dat betekent dat al bijna een kwart van die bouwdoelstelling is gerealiseerd. In totaal staan er voor de periode 2019 - 2024 ruim zestigduizend woningen op de planning.
De woningproductie zit voor meer dan de helft in het dure segment. Er zijn halverwege 2019 in de vrije sector 1.461 dure huurwoningen en 625 koopwoningen in aanbouw genomen. Dit staat in schril contract met de ambitie van dit college om meer sociale en middeldure huurwoningen te bouwen, volgens de 40-40-20 verdeling. Maar dat komt, aldus de gemeente, omdat het jaren kost voordat een plan in productie gaat. De planvorming van de woningen die nu worden gebouwd is gestart in de vorige collegeperiode. 
 
Tot 1 juli 2019 zijn er 1.211 permanente sociale huurwoningen in aanbouw genomen door corporaties (1.043) en particulieren (168). Daarbij gaat het voor wat betreft de Amsterdamse corporaties om 565 zelfstandige studentenwoningen en 82 zelfstandige jongerenwoningen. Daar komen in de tweede helft van dit jaar maximaal nog ruim zevenhonderd corporatiewoningen bij, schat de gemeente op basis van overleg met individuele corporaties. Die schatting is volgens de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) te pessimistisch. De Federatie verwacht dat de Amsterdamse corporaties dit jaar ongeveer tweeduizend permanente sociale huurwoningen in aanbouw nemen. De Key is met start bouw van 1.100 woningen de meest actieve partij. Alleen al in de tweede helft van dit jaar neemt de Key 888 woningen in aanbouw, zo heeft bestuurder Leon Bobbe via twitter laten weten. Meerdere Amsterdamse corporaties worden geconfronteerd met vertraging in de bouwplannen. Zo hebben de Key, Rochdale, de Alliantie en Eigen Haard de bouw van circa vijfhonderd woningen noodgedwongen doorgeschoven naar een volgend jaar. Het betreft bouwplannen in Noord, Zuidoost en Nieuw-West. De vertraging wordt veroorzaakt door het nog ontbreken van definitieve en onherroepelijke vergunningen. Of het mislukken van aanbestedingen. Door sterk stijgende bouwkosten lukt het corporaties niet altijd een bouwer te vinden.
Ter vergelijking: vorig jaar namen de woningcorporaties 1.525 reguliere sociale huurwoningen in aanbouw, in 2017 1.250. Dat is exclusief studentenhuisvesting. Volgens de huidige Samenwerkingsafspraken 2015-2019 nemen de corporaties op jaarbasis gemiddeld minimaal 1.200 woningen in aanbouw, inclusief studentenhuisvesting.
 
Er zijn in de eerste helft van dit jaar 587 middeldure huurwoningen in aanbouw genomen. Maximaal start dit jaar de bouw van 1.424 middeldure woningen. Dat kunnen er vanaf volgend jaar meer worden, aldus de gemeente: "Vanaf 2020/2021 kunnen er gemiddeld 1.670 middeldure huurwoningen per jaar in aanbouw worden genomen." 
 
update: informatie over Samenwerkingsafspraken toegevoegd + verwachtingen AFWC en Leon Bobbe