Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam neemt aanvullende maatregelen tegen energiearmoede

Image

In aansluiting op de aangekondigde landelijke maatregelen komt het Amsterdamse college met een concrete invulling om bewoners te helpen die door de sterke stijging van de gasprijs in problemen komen. De bestaande aanpak - met voorlichting door energiecoaches, waardebonnen voor energiebesparende producten en het uitdelen van energieboxen - wordt geïntensiveerd. En de bestaande Vroeg Eropaf-aanpak wordt benut om betalingsproblemen bij bewoners te voorkomen.

Het kabinet stelt 150 miljoen aan gemeenten beschikbaar voor het uitvoeren van korte-termijn maatregelen om energie te besparen en zo 'energiearmoede' te voorkomen. Over 'energiearmoede' wordt gesproken als een huishouden meer dan 10 procent van zijn inkomen aan energie uitgeeft. In 2019 had 11 procent van de Amsterdammers daarmee te maken, oftewel 46.800 huishoudens. Volgens het TNO-rapport Energiearmoede is de stijging van de gasprijzen landelijk voor zeker een half miljoen mensen een financiële bedreiging.
Het kabinet stelt overigens veel meer geld - ruim 3 miljard - beschikbaar voor een generieke korting op energiebelastingen. Daarvan profiteren dus alle Nederlanders, ongeacht hun inkomen, vermogen of energiecontract. In de praktijk zou dat betekenen dat een gemiddeld huishouden het komende jaar 400 euro minder uitgeeft aan energie.

Voor meer structurele maatregelen om op energiekosten te besparen verwijst het Amsterdams college naar lopende verduurzamingsprogramma's, zoals de isolatie- en renovatieprogramma's van de woningcorporaties, subsidieregelingen, de zogeheten zonmotor (€4 miljoen) en de verduurzamingsmaatregelen die in Zuidoost dankzij de bijdrage uit het Volkshuisvestingsfonds (€41 miljoen) mogelijk worden.
Het Amsterdamse college roept het kabinet nog eens op haast te maken met het ontkoppelen van de warmteprijs aan de gasprijs. Het is overigens de vraag of dat veel verschil maakt, want die koppeling bepaalt enkel de maximumprijs voor warmte. Dat weet het college ook, gezien het feit dat ze er bij Westpoort Warmte op aandringt tariefsverhogingen te beperken tot de gestegen kosten.