De Alliantie verbeterde en verduurzaamde vorig jaar veertig woningen per week

15.05.2018
Image

Woningcorporatie de Alliantie verbeterde en verduurzaamde vorig jaar elke week bijna veertig woningen. Zo blijkt uit het jaarverslag van de Alliantie over 2017. Bij in totaal meer dan tweeduizend woningen nam de corporatie extra isolerende maatregelen, plaatste zonnepanelen of voerde andere energetische verbeteringen door. De teller staat wat betreft de installatie van zonnepanelen op 3.336. Binnen drie jaar moet dat aantal zijn gestegen naar 11.872.

De Alliantie kende vorig jaar ook een hoge nieuwbouwproductie. Er werden zo’n 1.100 nieuwe huurwoningen gebouwd. Ook realiseerde de corporatie nog 170 nieuwe koopwoningen. In totaal verhuisden 5.600 huishoudens naar een nieuw of ander huis. De huurstijging in de sociale huursector bleef vorig jaar beperkt tot 0,6 procent; een gemiddelde huurstijging van 3,20 euro per woning. De klanttevredenheid steeg naar 7,3. Het jaarverslag geeft ook inzicht in de huisvesting van kwetsbare groepen en statushouders. In totaal bood de Alliantie in 2017 aan 2.220 mensen maatschappelijke huisvesting, waar ze voor korte tijd konden verblijven of langere tijd konden wonen. Verder wist de Alliantie bijna zevenhonderd statushouders huisvesting te bieden.

De Alliantie wil ook in de toekomst voldoende woningen aanbieden. De corporatie is daarom terughoudend met sloop. Wel werden vorig jaar nog 395 woningen gesloopt, maar deze sloop maakt onderdeel uit van een vernieuwingsopgave waarbij een gevarieerd aanbod van nieuwbouwwoningen wordt teruggebouwd.

De Alliantie is financieel gezond. Over 2017 was sprake van een positief financieel resultaat van 1,127 miljard euro. Voor 1,102 miljard kan dat resultaat worden verklaard uit stijging van de waarde van de vastgoedportefeuille. Gemiddeld was in het werkgebied van de Alliantie sprake van een waardestijging van 16 procent. Een belangrijke koerswijziging in het financiële beleid is, dat de corporatie investeringen ook financiert door de leningenportefeuille te verhogen. Bedoeling is dat de komende vijf jaar de leningenportefeuille met 600 miljoen euro toeneemt. Dat kan volgens de Alliantie zo lang de rente laag is. De corporatie verkoopt minder woningen. In 2017 werden nog maar 217 woningen verkocht.