Aanbod goedkope huurwoningen loopt terug

22.01.16
Aanbod goedkope huurwoningen loopt terug

Het aanbod aan sociale huurwoningen in de Stadsregio Amsterdam staat onder druk. Dat geldt vooral voor het aandeel goedkope huurwoningen. Dat staat in de Monitor Betaalbare Voorraad 2015 van de Stadsregio Amsterdam en het Platform Woningcorporaties Noordvleugel Randstad (PWNR).

In de gemeente Amsterdam zelf zijn er theoretisch nog voldoende sociale huurwoningen, maar in de regio ten noorden en ten zuiden is het aandeel sociale huurwoningen nu al iets kleiner dan het aandeel huishoudens dat er wat inkomen betreft op aangewezen is. Daarbij komt dat de voorraad nooit geheel passend wordt bewoond: volgens de monitor heeft ongeveer een kwart van de huidige huurders van gereguleerde corporatiewoningen een inkomen boven de nu geldende EU-norm. Ongeveer de helft daarvan heeft overigens een inkomen onder de 43.786 euro.

Iedereen die bij WoningNet staat ingeschreven, weet dat niet het aantal maar het aanbod aan sociale huurwoningen bepalend is voor de slaagkans. Dat aanbod is gezakt van ruim zestienduizend in 2005 naar ruim tienduizend in 2014 (excl. 1470 verhuringen via directe bemiddeling). Klein lichtpunt is dat het aantal verhuringen in 2014 weer iets steeg, ondanks het feit dat in dat jaar ongeveer één op de vier vrijkomende sociale huurwoningen van corporaties verdween uit het sociale segment, en in Amsterdam zelfs een op de drie. Deze woningen werden gesloopt, geliberaliseerd of verkocht. Een flink deel van deze woningen werd daarmee overigens bereikbaar voor huishoudens met een (laag) middeninkomen.

Volgens de prognoses is in 2015 het aantal verhuringen van reguliere sociale huurwoningen in de noordelijke Stadsregio toegenomen, in Amsterdam gestabiliseerd en in Zuid iets verder afgenomen.

Het aandeel ‘goedkope’ sociale huurwoningen (= tot aftoppingsgrens) in de voorraad is ongeveer even groot als het aandeel huishoudens dat daar qua inkomen op is aangewezen. Maar in het aanbod is dat een stuk lager. Het gaat om 80 procent in de voorraad versus 64 procent in het aanbod. Dat betekent dat vooral nieuwe huurders een hogere huurprijs betalen, terwijl een groot deel (78%) van de woningzoekenden in het sociale huursegment behoort tot de laagste inkomensklasse.

 

 

De monitor is binnenkort te downloaden van de sites van de AFWC en de Stadsregio

NUL20 nieuws

Laatste nummer

afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 26.11

Maarten Ridderbos beschrijft in zijn boek Transities in het landschap toonaangevende en spraakmakende ontwikkelingsprojecten in binnen- en buitenland van de afgelopen twee decennia. In het lijvige boekwerk wordt ingezoomd op stedelijke gebieden en op de plekken waar stad en land samenkomen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 25.11
Sinds de Woningwet van 2015 mogen corporaties alleen nog lage inkomens huisvesten. In buurten met veel corporatiebezit kunnen daardoor concentraties van armoede ontstaan. Het versterken van de kwaliteit van wonen en leven in deze buurten is een gezamenlijke...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 24.11

Bouwen in de stad of in het groen? Deze - al dan niet valse - tegenstelling blijft het debat over de aanpak van de wooncrisis bezighouden. De vijf grote steden hebben bureau APPM gevraagd om in deze publicatie bestaande onderzoeken, cijfers en argumenten voor- maar ook mogelijke nadelen van...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 17.11

Deze aflevering van Bouw Woon Leef gaat in op verleden, heden en toekomst van de stedenbouw in Almere. De komende decennia gaat er nog heel veel gebouwd worden in de polderstad. Want er is ruimte. In de volgende fase wordt enigszins gebroken met de bouwtraditie waarin afzonderlijke kernen...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 10.11

Tot in de jaren ’70 van de vorige eeuw was de menging van wonen en werken de alledaagse werkelijkheid in de binnenstad, de 19e eeuwse wijken en delen van de gordel '20-'40. In bijvoorbeeld de Amsterdamse Oosterparkbuurt zag je kleine garagebedrijven, een schaatsenfabriek, timmerwerkplaatsen, een...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 04.11

Voor Amsterdamse koopwoningen tot 512.000 euro WOZ-waarde gaat bij verkoop een zelfwoonplicht gelden. Met de voorgestelde maatregel wordt 60 procent van de Amsterdamse koopwoningen beschermd tegen opkoop en verhuur door beleggers. Andere gemeenten volgen.

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 25.10 Geactualiseerd op: 25.10.21

Af en toe borrelt de wens ergens op, meestal aan de linkerkant van het politieke spectrum: de heroprichting van het gemeentelijk woningbedrijf. Aanleiding is veelal onvrede over de prestaties van de lokale woningcorporaties of de verkoop van sociale huurwoningen. In Amsterdam is het onderwerp...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

Maart 2022 zijn er verkiezingen voor de gemeenteraad. In deze rubriek houden we een overzicht bij van de (concept)verkiezingsprogramma's. Er liggen belangrijke politieke vragen voor. Houdt het huidige linkse college een meerderheid? Is de huidige combi niet sowieso op elkaar uitgekeken? Zal de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Achtergrondartikel 22.10

In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaan Amsterdamse woningcorporaties in Pakhuis de Zwijger in gesprek met Amsterdammers, politiek en woonexperts. Op de eerste bijeenkomst Wonen voor Iedereen op 18 oktober ging het over de kosten van de energietransitie. Hoe houden we de...

Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 19.10
Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen hun krachten om buurtinitiatieven voor collectieve warmtevoorzieningen te ondersteunen. Gerwin Verschuur van Energie Samen: “Wij willen met een goede wijkaanpak bewoners in staat stellen om een volwaardige rol te spelen in...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Video 13.10
De ruimte voor woningbouw is schaars in Nederland. Transformatie van oude kantoren en bedrijfsterreinen naar woongebouwen en woonwijken is dan ook noodzaak. BouwWoonLeef besteedt in deze aflevering aandacht aan twee bijzondere transformaties: die van het Slachtterrein in Haarlem-Oost en die...
Fred van der Molen
afbeelding van Fred van der Molen
Boekbespreking 07.10
In de nieuwe publicatie 'Thuis is…. Groot Amsterdam' verkent Stad-Forum de het thuisgevoel van bewoners in Almere Poort, Beverwijk, Hilversum, Purmerend en Uithoorn. Stad-Forum sprak daar uitgebreid met professionals, bewoners en ondernemers over gehechtheid aan...
Fred van der Molen

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.