Ymere kiest voor behoud sociale huurwoningen Leeghwaterkwartier in Hoofddorp

26.03.2019
Image

Ymere ziet af van de sloop van 76 oudere sociale huurwoningen in het Leeghwaterkwartier in Hoofddorp. In plaats daarvan komt de corporatie met een verbeteringsproject. Bedoeling is het wooncomfort te vergroten en isolatie en ventilatie te verbeteren.

De woningcorporatie kwam in het verleden met de gemeente Haarlemmermeer overeen de oudere huizen te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Het eerste deel van de wijk ging daarop tegen de vlakte. Er kwamen sociale huur- en koopappartementen voor terug. Vanwege de de economische crisis werden de resterende sloopplannen uitgesteld. "We zijn inmiddels ingehaald door de actualiteit", zo verklaart regiomanager Remco Pols. "De krapte op de woningmarkt is enorm. De wachtlijsten zijn lang. Dat noodzaakt ons andere keuzes te maken. Door af te zien van sloop en de bestaande woningen te verbeteren, kunnen we het aantal sociale huurwoningen in de wijk op peil houden."

In de huidige plannen ligt de nadruk op het verbeteren van het wooncomfort. Gevels worden vervangen, net als het dak en alle kozijnen. Ook wordt de beglazing vernieuwd. Bovendien gaat de kwaliteit van isolatie en ventilatie omhoog. Per woning wordt bekeken of er ook onderhoud nodig is aan badkamer, keuken en toilet.

Ymere heeft nog geen overeenstemming bereikt met de huurders. De meerderheid is vooralsnog tegen de voorgestelde verbeteringen. Zij willen graag een nieuwbouwhuis.