Overslaan en naar de inhoud gaan

Corporatiebestuur

 • “Op de markt lenen geen begaanbare weg” Corporaties doen er zeer onverstandig aan voor WSW-borging hun neus op te halen. Dat vonden alle sprekers tijdens een debat georganiseerd door de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties. Daar werd ook de suggestie gedaan om een nieuwe ‘collectieve structuur’ te vormen voor de activiteiten die sinds 1 januari niet meer met overheidsborging mogen worden gefinancierd.
  Nieuwsartikel

 • Huurwoningen in Groot Amsterdam krijgen maximaal 25 punten extra. Deze bijtelling leidt tot zeer verdeelde reacties. Corporaties tonen zich ingenomen met de verhoging van de maximale huur. Zij zien kansen voor een beter aanbod in de vrije huursector. De Huurdersvereniging Amsterdam voorziet echter afnemende doorstroming en toenemende segregatie. Wethouder Freek Ossel van Volkshuisvesting deelt die vrees. “Wonen in de grote stad dreigt te duur te worden voor veel groepen.”
  Achtergrondartikel

 • CFV opgewaardeerd tot 'Woonautoriteit'Een nieuwe autoriteit gaat extern financieel toezicht houden op de woningcorporaties en op de naleving van de regels voor staatssteun. Aldus een wetsvoorstel dat het kabinet eind april naar de Kamer stuurde. De nieuwe autoriteit, de opvolger zal  van het Centraal Fonds Volkshuisvesting, krijgt zelfstandige bevoegdheden waaronder de mogelijkheid een aanwijzing te geven. De status is vergelijkbaar met het AFM. De autoriteit houdt toezicht op de circa 400… meer
  Nieuwsartikel

 • “Volkshuisvesting houdt niet bij gemeentegrenzen op” Eigen Haard fuseert met Woongroep Holland Sinds 1 januari zijn Eigen Haard en Woongroep Holland gefuseerd. De nieuwe combi beheert ruim 61.000 verhuureenheden in de hele Stadsregio Amsterdam. Waarom weer fuseren? Een interview met de bestuursvoorzitters van beide corporaties. Fuseren zit de meeste woningcorporaties in het bloed. Ook Woongroep Holland kent een lange geschiedenis met vele voorgangers.
  Achtergrondartikel

 • Syntrus Achmea Vastgoed heeft vooral belangstelling voor woningen in stedelijke gebieden. In de Randstad, de Brabantse steden en de omgeving van Arnhem en Nijmegen. “We beoordelen de plek, de buurt, de plaatselijke woningmarkt en de haalbare huurprijs. We zijn een rendementgedreven organisatie; we beheren immers pensioengelden. Woningbeleggingen concurreren met andere beleggingen, dus gaat het er altijd om wat het kost en wat de belegger ermee kan verdienen.” Appeljan benadrukt dat zijn… meer
  Achtergrondartikel

 • Corporaties creatief met inkomensgrensSinds 1 januari zijn sociale huurwoningen maar beperkt toegankelijk voor huishoudens met een inkomen boven 33.614 euro. Veel corporaties hadden de inkomenstoets al jaren geleden afgeschaft. Tal van corporaties zoeken nu naar manieren om toch een deel van hun woningbezit aan iets hogere inkomens te  verhuren. 
  Nieuwsartikel

 • Corporaties willen stijgende onderhoudskosten beteugelen “We kijken of het ook een jaar later kan” Weinig in de relatie huurder-verhuurder ligt zo gevoelig als onderhoud. Toch hebben huurders niet veel inzicht in het onderhoudsbeleid van hun corporaties. En wat gaat er gebeuren nu corporaties de broekriem moeten aanhalen? Een poging een grijs gebied in te kleuren.  
  Achtergrondartikel

 • De key heeft nieuwe directeur: Rob HaansRob Haans wordt  de nieuwe bestuurder/ algemeen directeur van Woonstichting De Key. Hij volgt 1 januari 2011 interim bestuurder Haijo Pietersma op. Haans moet de bijgestelde  koers van De Key inhoud gaan uitvoeren: van expansie naar consolidatie en concentratie op de kerntaken. De huurder en het beheer van huurwoningen staan weer nadrukkelijk op de eerste plaats.
  Nieuwsartikel

 • De ambitieuze Amsterdamse klimaatdoelstellingen staan ook onder het nieuwe groenpaarse college nog fier overeind, maar hoe staat het ondertussen met de uitvoering? Met de aanpak van de oude woningvoorraad worden stappen gezet, maar of we vanaf 2015 in Amsterdam uitsluitend klimaatneutrale woningen bouwen? De crisis werkt in beide gevallen niet mee. En het nieuwe kabinet waarschijnlijk ook niet.
  Achtergrondartikel

 • De Key beperkt ambities maar blijft investeren in regio Amsterdam ‘We willen terug naar de top’ Woonstichting De Key kan binnen een paar jaar bij de beste corporaties van Amsterdam horen. Zo meent Frank de Grave, voorzitter van de raad van commissarissen. Onder interim-directeur Haijo Pietersma wordt gewerkt aan integriteit, inrichting van een efficiënte werkorganisatie en versterking van de volkshuisvestelijke taak. De huurder staat weer op de eerste plaats. Of De Key de onderste steen boven… meer
  Achtergrondartikel

 • De Alliantie wil meer vrouwen in de topDe Alliantie wil meer vrouwen in de top van de organisatie. Daartoe werd op 27 april het Charter ‘Talent naar de top’ ondertekend. “Diversiteit geeft een andere cultuur”, aldus Jim Schuyt van de Alliantie. “Als er meer vrouwen in de directies van de bedrijven hadden gezeten was de kans kleiner geweest dat de bouwfraude zou hebben plaatsgevonden." Nu al bestaat de concerndirectie bij de Alliantie voor bijna een derde uit vrouwen.Daarnaast zijn… meer
  Nieuwsartikel

 • Rochdale heeft nieuwe topHester van Buren en René Grotendorst zijn toegetreden tot de nieuwe raad van bestuur van woningstichting Rochdale. Grotendorst wordt de nieuwe bestuurvoorzitter. Hij is momenteel directeur van zowel het projectbureau Zuidelijke IJ-oever als projectbureau Noordwaarts. Eerder was hij algemeen directeur bij woningcorporatie Nieuw Amsterdam. Grotendorst heeft bovendien ruime ervaring met grootschalige stedelijke herstructureringen in Zuidoost, Nieuw-West en Noord. Interim-… meer
  Nieuwsartikel

 • Frank de Grave benoemd tot voorzitter Raad van Commissarissen De KeyFrank de Grave wordt per 1 februari de nieuwe voorzitter van de Raad van Commissarissen van Woonstichting De Key. Hij volgt Hans Oosterbaan op. 
  Nieuwsartikel

 • In de directies en raden van toezicht in de corporatiewereld maken blanke mannen van over de vijftig nog steeds de dienst uit. Dat blijkt uit onderzoek van de adviesraad Diversiteit en Integratie van de gemeente Amsterdam naar de samenstelling van besturen. Daar moet verandering in komen meent voorzitter Ankie Verlaan. Maar niet door het stellen van quota: ‘de tijd van de excuus-Truus ligt ver achter ons.’
  Achtergrondartikel

 • Ymere en Woonmaatschappij zijn per 1 januari versmolten tot een nieuwe sociale huisvester; de fusie tussen De Algemene Woningbouw Vereniging en woningcorporatie Het Oosten wordt per 1 juli afgerond. Vooral de laatste fusie is bijzonder: beide organisaties waren tot voor kort verstokte vrijgezellen die in hun bijna 100-jarig bestaan nog niet eerder een andere woningbouwer aan de haak hadden geslagen. Op één kleine vrijage na: in 1975 lijfde de AWV het veel kleinere Amsterdamsch Bouwfonds in.
  Achtergrondartikel