Weesper woningbouwvereniging wordt onderdeel Ymere

17.08.2012

De Weesper woningbouwvereniging De Woningbouw wordt onderdeel van Ymere. Najaar 2011 zette de corporatie zichzelf in de etalage. Men vond zichzelf te klein om zelfstandig te blijven bestaan. Begin juli koos De Woningbouw voor Ymere uit vier kandidaten. Men koerst aan op een fusie op 1 januari 2013. Daartoe is nog toestemming het rijk en definitieve toestemming van de Ledenraad nodig. De belangrijkste opgave rond Weesp ligt in de ontwikkeling van de Bloemendalerpolder.

 

"We missen de financiële armslag en de kennis om onze ambitities veilig te stellen en daarom willen we met een andere corporatie in zee," lichtte directeur Jan Turenhout in februari in WeesperNieuws de beslissing toe om de corporatie in de etalage te zetten. De Woningbouw is een kleine lokale corporatie met 50 medewerkers en zo'n 4000 woningen. De corporatie voorziet zich in de toekomst te moeten beperken tot het onderhoud aan het bestaande woningbestand, terwijl in en rond Weesp nog op grote schaal woningen kunnen worden gerealiseerd. Voor de Bloemendalerpolder worden bijvoorbeeld plannen ontwikkeld voor 3000 woningen. Maar ook binnenstedelijk en op het (voormalige) industrieterrein ligt een aanzienlijke herstructuringsopgave.

Bestuurder Roel Steenbeek van Ymere verwacht dat de komende jaren nog een groot aantal kleine corporaties onderdak zullen zoeken bij een grotere partner.

 

In het komende nummer van NUL20 aandacht voor de Bloemendalerpolder

Trefwoorden