"Vooral behoefte aan goedkope studentenhuisvesting"

07.05.14
Studentenhuisvesting Zeeburgereiland De Key
"Vooral behoefte aan goedkope studentenhuisvesting"

Volgens de studentenunie ASVA blijft de kamernood hoog onder Amsterdamse studenten ondanks de forse bouwproductie. Het is met name voor jonge studenten onder de 23 jaar heel moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Zij hebben minder recht op huurtoeslag. De ASVA pleit ervoor bij nieuwbouw meer de nadruk te leggen op betaalbare huisvesting voor deze groep studenten. Studentenhuisvester DUWO ondersteunt dit pleidooi.

In de vorige collegeperiode is flink gebouwd voor studenten. Het college had als doelstelling geformuleerd van 2010 tot en met 2014 9000 studentenwoningen toe te voegen. Daarvan is tot dusver 70 procent gerealiseerd: 6248 woonplekken. Ruim 4.000 daarvan zijn gerealiseerd door nieuwbouw of transformatie. Daarvan zijn er ongeveer 2.400 zelfstandig (60%) en 1.600 (40%) onzelfstandig. In de onzelfstandige zitten ook de 700 plekken in The Student Hotel aan de Jan van Galenstraat.
Huurtoeslag is nagenoeg alleen mogelijk voor zelfstandige woningen (met keuken, wc en wasgelegenheid). Echter, studenten jonger dan 23 jaar hebben alleen recht op huurtoeslag voor woningen met een huur lager dan €389.

In een brief aan de college-onderhandelaars GroenLinks en D66 bepleitte ASVA een nieuwe doelstelling van 8000 extra studentenwoningen voor de komende collegeperiode. De groep jonger dan 23 jaar is nu zo'n 60 procent. ASVA-Voorzitter, Esther Crabbendam: “De groep studenten onder de 23 jaar zal de komende jaren alleen maar groeien, terwijl voor hen het tekort aan betaalbare studentenwoningen het grootst is. Een nieuw college moet juist voor hen gaan bouwen."

Lous Vinken, programmamanager studentenhuisvesting in Amsterdam, heeft op verzoek van NUL20 de huurprijzen van de opgeleverde nieuwbouw in kaart gebracht: "Van de 13 projecten in Amsterdam zijn er 11 waarvan de huur onder de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar ligt, dat zijn ca 2.700 woningen (2/3 deel). Er zijn 5 projecten met 1300 woningen met een hogere huur. Van alle 6.000 toegevoegde woningen is bijna 80 procent goedkoop. Dat valt dus nog wel mee."
Zij wijst er op corporaties minder zijn gaan investeren in studentenhuisvesting, terwijl private partijen en beleggers die markt juist hebben ontdekt. "Zij maken natuurlijk hun eigen afweging. Daar hebben we maar beperkt invloed op. We zijn blij dat ze bouwen. Er is daardoor een grotere diversiteit ontstaan in het aanbod, zowel kwantitatief als kwalitatief. Ook in de opgave 2014-2018 zal ruimte blijven voor duurdere woningen, maar er zal aandacht moeten blijven voor de betaalbaarheid."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

AEDES NIEUWS