"Vooral behoefte aan goedkope studentenhuisvesting"

07.05.14
Studentenhuisvesting Zeeburgereiland De Key
"Vooral behoefte aan goedkope studentenhuisvesting"

Volgens de studentenunie ASVA blijft de kamernood hoog onder Amsterdamse studenten ondanks de forse bouwproductie. Het is met name voor jonge studenten onder de 23 jaar heel moeilijk om een betaalbare woning te vinden. Zij hebben minder recht op huurtoeslag. De ASVA pleit ervoor bij nieuwbouw meer de nadruk te leggen op betaalbare huisvesting voor deze groep studenten. Studentenhuisvester DUWO ondersteunt dit pleidooi.

In de vorige collegeperiode is flink gebouwd voor studenten. Het college had als doelstelling geformuleerd van 2010 tot en met 2014 9000 studentenwoningen toe te voegen. Daarvan is tot dusver 70 procent gerealiseerd: 6248 woonplekken. Ruim 4.000 daarvan zijn gerealiseerd door nieuwbouw of transformatie. Daarvan zijn er ongeveer 2.400 zelfstandig (60%) en 1.600 (40%) onzelfstandig. In de onzelfstandige zitten ook de 700 plekken in The Student Hotel aan de Jan van Galenstraat.
Huurtoeslag is nagenoeg alleen mogelijk voor zelfstandige woningen (met keuken, wc en wasgelegenheid). Echter, studenten jonger dan 23 jaar hebben alleen recht op huurtoeslag voor woningen met een huur lager dan €389.

In een brief aan de college-onderhandelaars GroenLinks en D66 bepleitte ASVA een nieuwe doelstelling van 8000 extra studentenwoningen voor de komende collegeperiode. De groep jonger dan 23 jaar is nu zo'n 60 procent. ASVA-Voorzitter, Esther Crabbendam: “De groep studenten onder de 23 jaar zal de komende jaren alleen maar groeien, terwijl voor hen het tekort aan betaalbare studentenwoningen het grootst is. Een nieuw college moet juist voor hen gaan bouwen."

Lous Vinken, programmamanager studentenhuisvesting in Amsterdam, heeft op verzoek van NUL20 de huurprijzen van de opgeleverde nieuwbouw in kaart gebracht: "Van de 13 projecten in Amsterdam zijn er 11 waarvan de huur onder de huurtoeslaggrens voor jongeren tot 23 jaar ligt, dat zijn ca 2.700 woningen (2/3 deel). Er zijn 5 projecten met 1300 woningen met een hogere huur. Van alle 6.000 toegevoegde woningen is bijna 80 procent goedkoop. Dat valt dus nog wel mee."
Zij wijst er op corporaties minder zijn gaan investeren in studentenhuisvesting, terwijl private partijen en beleggers die markt juist hebben ontdekt. "Zij maken natuurlijk hun eigen afweging. Daar hebben we maar beperkt invloed op. We zijn blij dat ze bouwen. Er is daardoor een grotere diversiteit ontstaan in het aanbod, zowel kwantitatief als kwalitatief. Ook in de opgave 2014-2018 zal ruimte blijven voor duurdere woningen, maar er zal aandacht moeten blijven voor de betaalbaarheid."

NUL20 nieuws

Laatste nummer

Achtergrondartikel 16.06

Deze zomer lopen de eerste officiële vijfjarencontracten voor jongeren af. De regeling die twintigers meer kans geeft op een betaalbare woning in de hoofdstad, wordt nog geëvalueerd. De grote vraag: hoe vergaat het de vertrekkers? Het naderende einde levert in ieder geval stress op. Alleen voor...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06
  • De dreiging van een aflopend jongerencontract...: Voor Naomi en haar kinderen was het opvangcentrum het voorland
  • Na vijf jaar: ‘Soms onder de honderd in de wachtrij’
  • Na vijf jaar: een gelukje
  • Na vijf jaar: ‘Gek als ik de stad uit moet’
Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Woningen bouwen kost veel tijd. Van plan tot realisatie gauw zeven à tien jaar. Tijdelijke woningbouw moet mensen die met spoed een woning nodig hebben meer perspectief bieden. De flexwoning is een landelijke crisismaatregel. Wat is het, waar worden ze gebouwd en wie mag er wonen?

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Het is niet meer vanzelfsprekend dat een politieman of leraar in Almere een eengezinswoning kan kopen. Almere wil dit decennium de woningproductie verdubbelen om de groeiende woningnood het hoofd te bieden. In tien jaar 25.000 woningen, aldus de Woonvisie 2020-2030. Om die productie te...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Gemeente en corporaties hebben de ambitie het aantal zonnepanelen in Amsterdam flink uit te breiden. Ook gemengde complexen van kopers en huurders moeten hieraan een bijdrage leveren. Dat blijkt ingewikkelder. Soms lijkt de corporatie aan de rem te hangen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Bouwgroep Dijkstra Draisma biedt woningcorporaties de mogelijkheid een duurzame, energieleverende sociale huurwoning te leasen. WoonFriesland heeft als eerste corporatie voor een periode van tien jaar een leasecontract afgesloten. Andere corporaties staan (nog) niet te trappelen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

In middelgrote steden loopt de winkelleegstand gestaag op. Aanloopstraten verloederen. Steden als Zaanstad en Purmerend ontkomen niet aan herstructurering van hun binnensteden. Transformatie naar wonen biedt perspectief op grote aantallen extra woningen, becijferde de provincie Noord-Holland....

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De operatie kadeherstel heeft ook grote consequenties voor Amsterdamse woonbootbewoners. Honderden woonboten moeten tijdelijk verkassen. Die worden op wissellocaties niet per se liefdevol ontvangen door walbewoners. Op veel plekken klinkt verzet tegen de tijdelijke ligplaatsen.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Een virtuele rondleiding heeft de groepsbezichtiging vervangen, vertelt verhuurmakelaar Rutger van Leeuwen van Rochdale. De pandemie heeft ook op zijn werk grote impact. Dit artikel in de reeks ‘Op stap met...’ is dan ook vooral het verhaal van wat er allemaal anders gaat.

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Hoe kan je meer ouderen helpen of verleiden om hun grote woning in te wisselen voor een meer geschikte gelijkvloerse woning en zo meer jonge gezinnen aan een grotere woning helpen? Met dit vraagstuk houden vele gemeenten en corporaties zich al jaren bezig. In Zaanstreek-Waterland breken zij nu...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

Vijf jaar geleden maakte Amsterdam bij de uitgifte van grotere zelfbouwkavels een scheiding tussen collectief particulier opdrachtgeverschap (CPO) en mede-opdrachtgeverschap (MO). Voor kleine ontwikkelaars en hun bouwgroepen kwamen aparte tenders die tot nu toe negen projecten opleverden. Hoe...

Pieter Lesage
Achtergrondartikel 16.06

De helft van de Nederlandse warmtevraag kan uit aquathermie gehaald, zo bleek eerder uit onderzoek. Toch zijn er nog weinig systemen gerealiseerd. In Amsterdam komen de eerste grootschalige toepassingen op IJburg. En in Muiderberg liggen de eerste buizen van een collectief warmtenet in de grond...

Pieter Lesage

NUL20 Dashboards

De NUL20 Dashboards geven zowel een historisch als actueel overzicht van de woningvoorraad en de woningproductie van Amsterdam én de Metropoolregio Amsterdam. Overzicht.