Overslaan en naar de inhoud gaan

Naar 20 procent houtbouw in de MRA

Registratie bijeenkomst 11 maart van Houtbouw : Naar 20% houtbouw in de MRA.
Houtbouw en biobased bouwen staan voorgoed op de kaart! Na de start van het convenant Houtbouw Metropoolregio Amsterdam 2021-2025 hebben veel publiek-private ondertekenaars de transitie serieus opgepakt. De doelstelling om 20% van de nieuw te bouwen woningen in houtbouw uit te voeren krijgt halverwege de convenantperiode al duidelijk contour. Zitten we op schema om de beoogde doelstelling te halen? Waar lopen we tegenaan? En welke successen zijn er te vieren? Met bouwers, ontwikkelaars, architecten en andere belangstellenden willen we deze avond zicht krijgen op de bereikte resultaten en vooruitkijken naar 2025 (en daarna). Tijdens dit programma doen twee ondertekenaars verslag van hun ervaringen in deze periode: ontwikkelaar Edward Zevenbergen (BPD) en huisvester Jan van Barneveld (De Alliantie). Daarna volgen gevarieerde pitches van acht bouwende partners en een afsluitende dialoog met het publiek in de zaal.