Overslaan en naar de inhoud gaan

Amsterdam Zuidoost: wat gebeurt in de G Buurt?

Er is veel overlast is de G-buurt in Zuidoost. 'De leefbaarheid staat onder druk', in het jargon van beleidsmakers Bewoners klagen onder andere over de drugscriminaliteit, onveiligheid en verloedering, waaronder veel afval op straat. Maar de actieve bewoners Naomi Belgrave (voorzitter bewonerscommissie Geldershoofd) en Neumine Marshall (voorzitter bewonerscommissie Gravestein) benoemen in deze reportage  van BouwWoonLeef ook de problemen die voortkomen uit armoede en werkloosheid. In sociaal-econonomische ranglijstjes van Amsterdam bungelen de wijken Bijlmer Centrum (D,F,H) en Bijlmer-Oost (E,G,K) inderdaad onderaan. Anderzijds waarderen bewoners hun buurt, zo bleek uit het laatste WiA-onderzoek.

In navolging van Rotterdam (Zuid) en Zaandam (Poelenburg) heeft nu ook Amsterdam zich gecommitteerd aan een langjarig verbeterplan om de criminaliteit in Zuidoost in te dammen, de positie van bewoners te verbeteren en de leefbaarheid te verbeteren: het Masterplan Zuidoost. De aanpak van de 'Ontwikkelbuurten', waarvan er de nodige in Zuidoost liggen, is daar nu onderdeel van. In deze reportage van BWL een kijkje in de G-buurt, in een later stadium ook nog toegvoegd aan het lijstje 'ontwikkelbuurten. Die status zorgt voor extra middelen en meer beleidsruimte. 

Rochdale start daar met de renovatie van de honingraatflats en de gemeente maakt via nieuwe inrichting van de publieke ruimte een verbinding met de nieuwbouw in de aanpalende E-buurt. "We hebben gekeken naar hoe we echt die verbinding kunnen leggen. Bijvoorbeeld door de nog aan te leggen openbare ruimte in de E-buurt over te laten gaan in de G-buurt", zegt Maaike Romans van de gemeente Amsterdam. Ook kan de nieuwbouw worden benut voor (tijdelijke) herhuisvesting voor bewoners van de te renoveren flats.

Met fysieke ingrepen worden de sociaal-economische problemen van de huidige bewoners natuurlijk niet opgelost, beseffen ook de beleidsmakers. Andere initiatieven waaronder een nieuw empowercentrum en een 'sociaal team' vanuit gemeente moeten wel een bijdrage leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van bewoners die in de knel zitten.

 
Bron
AT5