Vernieuwing Staalmanpleinbuurt gaat laatste fase in

01.02.2018
Image
update 20-02: einde tekst, bestuurscommissie stelt beslissing over monumentenstatus uit
Met de renovatie van de portiekflats rond het Staalmanplein zelf gaat de laatste fase in van een omvangrijke vernieuwing van de Staalmanpleinbuurt. Sinds 2008 is er door de woningcorporatie de Alliantie flink vernieuwd in deze buurt. Recent werden de 240 woningen van de nieuwbouwwijk Oever West tussen de Aletta Jacobslaan en de Henri Dunantstraat opgeleverd. Sinds de start van het vernieuwingsproject heeft de Alliantie zo’n vijfhonderd woningen in fasen gesloopt en vervangen door nieuwe eengezinswoningen en appartementen. Ook renoveerde de corporatie ruim honderd woningen. Daar komen in deze laatste fase nog eens 280 woningen rond het Staalmanplein bij. De wijkvernieuwing wordt naar verwachting in 2020 afgerond.
 
De renovatie van de flats rondom het Staalmanplein gebeurt in stappen. De woningen tussen de Johanna Reynvaanstraat en Henri Dunantstraat worden nu aangepakt. Wanneer dit deel klaar is, start de renovatie van de flats tussen de Wilhelmina Druckerstraat en Johanna Reynvaanstraat. Ook het Staalmanplein wordt dan opnieuw ingericht. De buurt denkt mee over de plannen voor deze laatste fase van de vernieuwing. 

Het definitieve besluit over het behoud van de kiosken bij het plein (zie foto) is op handen. De Alliantie wil op die plaats langs de rand van het plein nog twintig nieuwe sociale woningen bouwen. De bestuurscommissie van stadsdeel Nieuw-West heeft op 20 december het voornemen uitgesproken om het complex van kiosken, bedrijfsruimtes onder de woningen en het carré van bomen op het Staalmanplein aan te wijzen als gemeentelijk monument. In de maand januari konden belanghebbenden hun zienswijze hierover indienen. Medio februari werd bekend dat de bestuurscommissie van Nieuw-West geen besluit over de monumentenstatus meer zal nemen. Dat komt op het bordje van de nieuwe bestuurscommissie na de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart. 
 
Nieuwbouw aan de Otto Heldringstraat - foto Fred Oosterhuis