Overslaan en naar de inhoud gaan

"Revolverend fonds niet inzetten voor onrendabele toppen transformatieprojecten"

Image

Een revolverend fonds voor stedelijke transformatie moet op afstand van de overheid worden geplaatst en niet worden gebruikt om onrendabele toppen af te dekken. Dat zegt de Stuurgroep Stedelijke Transformatie in een advies dat vandaag wordt aangeboden aan minister Ollongren. Zij kondigde de oprichting van zo'n fonds aan en stelde daarvoor zelf 38 miljoen euro beschikbaar.

In opdracht van het programma Stedelijke Transformatie stelde Fakton Consultancy een advies op over de nut en noodzaak en de contouren van het fonds voor Stedelijke Transformatie. Eerder schetste minister Ollongren de contouren daarvan: “Het fonds […] is een revolverend fonds dat toeziet op de voorfinanciering die nodig is, bijvoorbeeld voor sanering van vervuilde terreinen. Dat is nodig vanwege de risico’s die de partijen op dat moment niet goed kunnen overzien. Als het vervolgens gerealiseerd wordt, dan kan het geld ook gewoon terugkomen.”

Volgens het advies moet het fonds zich expliciet richten op de intensivering en versnelling van stedelijke transformatie ten behoeve van woningbouw. Job Fackeldey, voorzitter van de Stuurgroep Stedelijke Transformatie: “Dit is een helder maatschappelijk doel. Voorkomen moet worden dat projecten aan te veel vooraf geformuleerde eisen moeten voldoen, waardoor in de praktijk te weinig projecten aanspraak kunnen maken op dit fonds."
Het advies stelt dat de organisatie van het fonds op landelijk niveau moet plaatsvinden, maar wel met kennis op het lokale niveau. De politiek moet op afstand worden gezet. Zo'n fonds moet volgens de stuurgroep niet worden misbruikt om onrendabele toppen af te dekken, maar op projectniveau steevast als doelstelling hebben dat de investering volledig wordt terugverdiend, oftewel '100 procent revolveert'. Maar de stuurgroep stelt ook dat er rekening mee moet worden gehouden dat dit niet bij alle projecten zal lukken, omdat het immers op complexe herontwikkelingen gaat met een verhoogd risico. Maar zelfs als 80 procent terugkomt, voldoet het fonds aan de beoogde revolverende doelstelling, aldus de stuurgroep. Per gebied zou het fonds anders moeten kunnen worden ingezet: als garantie, lening, participatie of ontwikkeling.

Trefwoorden