Overslaan en naar de inhoud gaan

"Eerst de ringzone volbouwen"

Image

Amsterdam moet de groei van de stedelijke bevolking in eerste instantie binnen de bestaande stad opvangen. Dat liet Jos Gadet, hoofdplanoloog van de gemeente Amsterdam, gisteren weten bij PakhuisNul20, de talkshow over Amsterdamse woonkwesties. Volgens Gadet is het onvermijdelijk dat Amsterdam uitgroeit tot 'een hele grote stad'. Daarbij moet in eerste instantie niet naar uitleggebieden zoals IJburg II gekeken worden, maar is het verstandig de nadruk te leggen op verdichting binnen de bestaande stad. Binnen Amsterdam liggen er vooral kansen voor de zone langs de A10, aldus Gadet. “We moeten niet nu het weer aantrekt alle plannen van voor 2008 uit de ijskast halen, maar in de ringzones de stad verbinden.” Pas daarna zijn wat hem betreft betreft locaties verder weg aan de beurt. De hoofdplanoloog denkt dat Amsterdam in de komende tien à vijftien jaar minimaal zesduizend woningen per jaar moet bijbouwen. “De trek naar de stad houdt aan. Het aantal jongeren dat naar Amsterdam komt blijft groeien, gezinnen blijven vaker in de stad wonen. Amsterdam heeft de potentie om flink te groeien. En het geld is er ook. Er staan miljarden aan de poort van Amsterdam.” Verdichting van de ringzone heeft volgens Gadet meerdere voordelen. Niet alleen kan daar voorzien worden in een flink deel van de woningbehoefte, met name aan de westkant van de Ring A10 biedt dat ook de mogelijkheid om de fijnmazige binnenstad te verbinden met de ruim opgezette Westelijke Tuinsteden. Juist hoogstedelijke fijnmazige gebieden zijn woonomgevingen die door hoog opgeleide kenniswerkers – de motor van de stad aldus Gadet – gewaardeerd worden. Daarom moet volgens hem ingezet worden op aantrekkelijke woonmilieus om de goede internationale concurrentiepositie van Amsterdam te behouden. “Het gaat niet om groei van de stad alleen, maar om de manier waarop Amsterdam groeit. Variatie en fijnmazigheid in het stedelijke milieu zijn een voorwaarde voor een aantrekkelijke stad.” Gadet staat om die reden wat sceptisch tegenover het plan Holland Park in Diemen. Stedenbouwkundig Sjoerd Soeters presenteerde bij PakhuisNUL20 zijn plan voor de nieuwe woonwijk in het huidige kantorengebied Bergwijkpark. Soeters stelde dat je wel degelijk succesvol een nieuw stuk stad buiten het stedelijk weefsel kunt bouwen, mits het maar voldoende schaalgrootte en voorzieningen heeft. Hij verwees naar de succesvolle transformatie in het havengebied Sydhavnen in Kopenhagen, waar hij een sfeervolle stadswijk ontwierp met grachten en binnenterreinen. Dat gebied sluit ook niet aan bij de binnenstad van Kopenhagen. Sydhavnen en het Amsterdamse Java-eiland staan model voor de transformatiewijk Holland Park.