NUL20 nr 58 september 2011

Eerste verdieping

Milieuhinder en vastgoedcrisis overschaduwen herontwikkeling van de Zaan/IJ-oevers

De Zaanse woonambities

Industrieel erfgoed langs de Zaan

Vijf actuele herontwikkelingslocaties

De Zaan / IJ-oeverZaanstad heeft in zijn concept-ontwikkelingsplan Zaan/IJ 24 locaties geïnventariseerd die voor herontwikkeling in aanmerking komen. Op vijf plekken wil de gemeente zich nu al extra inspannen:
 

Wilhelminasluis en omgeving (20)

Haveneconoom Michiel Nijdam: vergeet woningbouwplannen in havengebied

‘Een beetje haven, dat gaat niet’

Tweede verdieping

Amsterdams college komt met ingrijpende hervorming van woonruimteverdeling

Minder regels, meer afspraken

Zaanstad wil instroom arme Amsterdammers beteugelen

Voorrang voor eigen starters

Kort bestek

Amsterdam wil antikraakbureaus ‘namen en shamen’ als ze nieuwe regels niet hanteren

Normen voor leegstandsbeheer

De Huurdersvereniging Amsterdam (HA) en de Amsterdamse Federatie van Woningcorporaties (AFWC) komen met een eigen Amsterdamse set normen voor leegstandbeheer (‘antikraak’) van corporatiewoningen. Dit in reactie op het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB) van de landelijke leegstandbeheerders zelf.

Braakliggende terreinen in kaart gebracht

Gezocht: tijdelijke gebruikers

Door de crisis komen steeds meer terreinen in de regio Amsterdam braak te liggen. Geplande nieuwbouw is op de lange baan geschoven of helemaal geschrapt. Wat te doen met al die verpieterende stukjes grond? Kunstenaars, spelende kinderen en ‘stadsboeren’ weten er wel raad mee.
Digitale kaart

Een Blok Stad: nieuwe formule met casco-verkoop in de bestaande voorraad

“Veel kopers willen huis als maatkostuum”

Alliantie tilt 19e-eeuwse woningen Saenredamstraat op naar A-label

Groene Ster-behandeling

Begin juli leverde woningcorporatie de Alliantie zeventien woningen en één bedrijfswoning op aan de Saenredamstraat. Bij deze grootschalige renovatie is alles uit de kast getrokken om zo duurzaam mogelijk te renoveren. De woningen worden volgens de rekenmodellen bijna tachtig procent energiezuiniger. De zonnecellen vallen op, maar de winst zit toch vooral in de isolatie.

Aantal huisuitzettingen daalt, maar…

Stilte voor de storm?

Het aantal ontruimingen daalt al jaren in Amsterdam. De aanpak van ‘Vroeg Eropaf’, waarbij maatschappelijk werk en woningcorporaties samenwerken, werpt zijn vruchten af. Toch lijkt het tij te keren. Een crisisbericht uit Amsterdam-Zuidoost.
Meeste ontruimingen in Zuidoost
 
2008

Betrokken corporaties krijgen grote gebieden in beheer

Bezit Far West is opgedeeld

De drie aandeelhouders van Far West - De Key, Stadgenoot en Rochdale – hebben overeenstemming over de waardering en verdeling van het bezit van de ontwikkelcorporatie. Bij de verdeling hebben de drie corporaties zoveel mogelijk hun bezit geconcentreerd. Zo zijn er buurten ontstaan waar corporaties veel woningen beheren, zodat het makkelijker is om leefbaarheid en vernieuwing te bevorderen. Alleen de fiscus kan nog een spaak in het wiel steken.

Interview

Exit-interview Frank Bijdendijk, bestuurder Stadgenoot

Op zoek naar een nieuw ideaal

Woonbarometer

Paradox: doorstroming stokt,
terwijl er veel wordt verhuisd

De doorstroming in de Amsterdamse sociale huursector zakt dramatisch, afgaande op de cijfers van WoningNet. Ook het aantal verhuringen in de regio lijkt in 2011 terug te lopen. Het tweede kwartaal daalde het aantal verhuringen stadsregiobreed naar 2943 (3167 in Q1). In Amsterdam kregen slechts 1785 corporatiewoningen een eerste of nieuwe huurder, weer minder dan in het eerste kwartaal (1958).
 

Vrijwilliger

Vrijwillig in Purmerend: Ans Biervliet

Flatbewoners winnen strijd tegen verloedering

Sinds Ans Biervliet in 2002 naar de flat de Groene Citer in Purmerend verhuisde voert ze strijd tegen de verloedering. De leefbaarheid in de flat is met name door het enthousiasme van Biervliet inmiddels flink verbeterd. Er is een flatteam opgericht dat onder meer schoonmaakacties en buurtbarbecues organiseert. En bewoners leerden elkaar beter kennen tijdens een van de gezamenlijke maaltijden die Biervliet wekelijks kookt in het wijkgebouw.

10 Vragen

10 vragen over

Kooprecht voor huurders

Op 1 juli 2011 publiceerde minister Donner van Binnenlandse Zaken zijn ‘Woonvisie’. Daarin wordt een kooprecht voor huurders voor corporatiewoningen aangekondigd. Daarmee voert Donner een onderdeel uit van het regeerakkoord van VVD en CDA.
  1. Een kooprecht voor huurders? Voeren de regeringspartijen een dwingende kiezerswens uit?