NUL20 nr 53 november 2010

Eerste verdieping

Meest getroffen stadsdelen reageren op projectenstop van Van Poelgeest

Wijken veel langer in aanbouw

Hugo Priemus uitermate negatief over woonparagraaf regeerakkoord

“Broddelwerk en onuitvoerbaar”

Reacties op regeerakkoord: Hans van Harten, directeur AFWC

“Investeringsmogelijkheden drogen verder op”

Reacties op regeerakkoord: Frans Ligtvoet, voorzitter HA

“Huurders krijgen het drie keer voor de kiezen”

Wherestad en de Alliantie over staatssteunregels

“De woningmarkt gaat op slot”

Corporaties moeten voor financiële problemen vrezen

Deloitte: Europa verergert liquiditeitsdruk

Tweede verdieping

“Als we nu niet investeren, lopen we achter de feiten aan”

De Alliantie zet vernieuwing Staalmanplein door

Derde verdieping

Onenigheid met Belastingdienst over erfpachtkwesties is opgelost

Koopgarant nu ook in Amsterdam

Vanaf 1 januari  kunnen ook Amsterdammers een corporatiewoning met korting kopen via de Koopgarant-regeling. De onenigheid met de Belastingdienst over enkele erfpachtkwesties is opgelost. Ymere en de Alliantie staan in de startblokken om hun verkooplicentie ook in de hoofdstad te gebruiken. Is er nog toekomst voor de alternatieve MGE-modellen van andere corporaties?

Kort bestek

Participatie na de bezuinigingen: doe het vooral zelf

Apres nous: Kwanda!

Groeipotentie en kansen van Amsterdamse woningmarkt

De tijd van aanbodsturing is voorbij

Vraag naar atelierruimte onverminderd na tien jaar broedplaatsenbeleid

Kansen en bedreigingen door crisis

De leeskamer

Buitenruimte voor de moderne stedeling

Woonbarometer

Blij met extra ruimte, niet met bouwfouten

De Amsterdamse Nieuwbouwprijs ging dit jaar verrassend naar het complex Crystal Court in Buitenveldert. Deze prijs wordt uitgereikt op basis van de mening van bewoners van recentelijk opgeleverde woningen. Ze kunnen een rapportcijfer geven voor de woning, het gebouw en de omgeving. De onderzoekers van de Amsterdamse dienst O+S vragen bovendien wat zij dan goed en wat slecht vinden. Dat levert interessante informatie op.