De stad van de toekomst

05.08.19

Tien teams van experts werkten een jaar lang intensief samen aan ontwerpstudies voor de vijf grootste steden onder leiding van BNA Onderzoek, de branchevereniging van Nederlandse architectenbureaus. De resultaten zijn gebundeld in het boek 'De stad van de toekomst'.
De ontwerpvisies in woord en beeld zijn aangevuld met beschouwingen en interviews met betrokkenen en diverse experts. Ook studenten van de TU-Delft droegen bij aan de totstandkoming van het boek. De publicatie geeft een interessante en zeer uitgebreide visie op de uitdagingen waar Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven in de toekomst mee te maken krijgen.
Volgens de samenstellers zijn er systeemveranderingen nodig om te voorkomen dat de toekomst van de Nederlandse steden afhangt van individuele keuzes. 'Als er niets gedaan wordt en we op de gebaande paden blijven, worden onze steden steeds vatbaarder voor verkeersinfarcten, sociale ongelijkheid, luchtvervuiling en extreem weer. Om dat soort problemen het hoofd te bieden is een sectoroverstijgende aanpak nodig'.

Wat Amsterdam betreft hebben tien experts van team INCity het plan voor Haven-Stad, de laatste grote bouwlocatie binnen de Ring, onder de loep genomen en daar een eigen ontwerpvisie voor gemaakt. Volgens de ontwerpers is de grootste uitdaging daar het organiseren van de mobiliteit. Volgens dit ambitieuze plan komen in het gebied aan beide zijden van het IJ veertig- tot zeventigduizend nieuwe woningen in een hoge dichtheid. De uitdaging: hoe kan er een zodanige infrastructuur worden aangelegd dat de wijk goed bereikbaar en ontsloten wordt. Dat vereist volgens de ontwerpers een slimme, stapsgewijze aanpak.

De ontwerpvisies in 'De stad van de toekomst' zijn volgens de samenstellers geen blauwdrukken. Wat het dan wel zijn? "Raamwerken voor het proces waarin diverse partijen structuur moeten gaan geven aan de totstandkoming en groei van inclusieve wijken."

Stad van de toekomst, tien ontwerpvisies voor vijf steden. uitgever BNA. Verkrijgbaar via www.naibooksellers.nl, 240 pagina's voor Nederlandse + Engelse tekst, 29,95. ISBN 978-94-9247-419-3.