Participate! Portraits of Citizens in Action

01.07.2021

In het boek Participate! wordt de inspraak van burgers in de processen van stedelijke ontwikkeling in een aantal Europese steden onder de loep genomen. Het Engelstalige boek is het resultaat van vijf jaar onderzoek naar burgerparticipatie en identiteit in samenhang met stedelijke ontwikkeling. Het maakt deel uit van het R-link project, een samenwerkingsverband tussen beleidsmakers en wetenschappers dat bottom-up initiatieven op het gebied van stadsontwikkeling onderzoekt. De steden Berlijn, Amsterdam, Groningen Hamburg, Parijs en Lyon stonden model voor ‘deze inleiding tot de complexe wereld van stadsontwikkeling, identiteit en participatie’.

Voornaamste conclusie uit de onderzoeken die plaatsvonden in de Europese steden is dat de wijze waarop participatie plaatsvindt cultuurgebonden is en verschilt per stad. De vooronderstelling dat steden steeds meer op elkaar zijn gaan lijken, is volgens Jan Willem Duyvendak - een van de onderzoekers en samenstellers van het boek - dan ook niet uit de onderzoeken naar voren gekomen. "De verschillen tussen de steden zijn juist heel groot en van Global Cities is dan ook geen sprake. De couleur locale overheerst bij de manier waarop bewoners omgaan met en reageren op politieke besluitvorming over hun leefomgeving."

Dat blijkt ook uit het voorwoord van socioloog Martina Löw, hoogleraar aan de TU Berlin, waarin ze onder meer de eigen karakters beschrijft van een aantal Duitse steden en hun inwoners. Löw spreekt van 'eigen logica' wanneer het gaat om de verschillen die er zijn tussen de steden. In de verschillende hoofdstukken per stad is ook aandacht besteed aan de planologische ontwikkelingen in het algemeen. De grote uitdagingen waaraan de stedelingen bloot worden gesteld en hun reacties daar op zijn interessant om te lezen voor iedereen die zich met stedelijke ontwikkeling bezig houdt.

Participate! Portraits of Citizens in Action; samenstelling Menno van der Veen en Jan Willem Duyvendak; Engelstalig; uitgeverij Nai010; 178 pag.; € 39,95 ISBN 978-94-6208-632-9.