Ontwerpen aan Randstad 2040

11.02.11

In 2008 stelde het kabinet de Structuurvisie Randstad 2040 vast. Maar voor het zover was hadden ontwerpers in vrije ‘ateliers’ drie modellen voor de Randstad uitgewerkt. Niet verwonderlijk was één daarvan Wereldstad: Amsterdam als internationaal centrum voor zaken, cultuur en toerisme. Daarnaast zagen Kuststad (vinex in de duinen) en Buitenstad (een verzameling verspreide stedelijke gebieden) als ontwikkelingsbeeld het levenslicht. In ‘Ontwerpen aan de Randstad 2040’ staat de relatie tussen ontwerp en beleid centraal.  Henk Ovink, directeur Nationale Ruimtelijke Ordening (VROM), stelt in een interview voorin het boek: “In de politieke en bureaucratische context is ontwerpen een geschikt middel, maar geen doel.” Dat wordt in het eerste deel duidelijk. Volgens Ovink leidt gedetailleerd ontwerpen vooraf tot het beter doordenken van (on)mogelijkheden. Daardoor lopen plannen later minder snel vast tijdens besluitvormingsprocessen. Het ontwerp als uitgangspunt voor debat. Dat vraagt om expertise, maar ook om een bescheiden taakopvatting van ontwerpers. Want politici hakken de knopen door. Het boek is daarmee interessant voor ontwerpers en beleidsmakers. Ontwerpen wordt hier gepresenteerd als aanzet voor latere planprocessen.

Ontwerpen aan Randstad 2040. Onder redactie van Henk Ovink en Elien Wierenga, 010 publishers Rotterdam (tweede deel uit de serie ‘Design and Politics’), hardcover, 163 pagina’s, ISBN 978-90-6450-701-4, € 29,50