Onderzoek positie ongedocumenteerde ouderen

20.06.2022
cover Ongedocumenteerde ouderen

De Regenboog Groep roept de overheid op de leefomstandigheden te verbeteren van ongedocumenteerde ouderen. Veel van deze ouderen hebben niet of nauwelijks toegang tot medische- en sociale voorzieningen aldus dit onderzoek dat de Regenboog Groep initieerde en werd uitgevoerd door wetenschappers van onder meer de Universiteit van Amsterdam en de Erasmus Universiteit. 

Het onderzoek naar de penibele omstandigheden waaronder veel oudere ongedocumenteerden in Nederland leven, leverde twee rapporten op. Het betreft mensen die al tientallen jaren in Nederland verblijven en niet terug kunnen naar het land van herkomst. Deze ouderen zijn vaak kwetsbaar en kunnen nauwelijks in hun eigen onderhoud voorzien. Hierdoor worden ze steeds afhankelijker van anderen.

Het onderzoeksrapport bestaat uit een tweeluik: een sociaal wetenschappelijk en een juridisch deel. Het eerste deel 'Vechten met het leven' beschrijft de dagelijkse werkelijkheid van deze groep op het gebied van huisvesting, inkomen, gezondheid en sociale inbedding, Het tweede deel 'Juridische verkenning van het recht op voorzieningen en verblijf voor oudere ongedocumenteerden' beschrijft het vreemdelingenbeleid en de wetgeving sinds de jaren negentig. 

Een groot aantal van de ongedocumenteerden in Amsterdam betreft Surinamers (circa 750). Zij werden voor de onafhankelijkheid als Nederlander geboren maar hebben, eenmaal in Nederland, nooit een verblijfsvergunning gekregen. 

De Regenboog Groep wil met deze onderzoeksresultaten een nationale discussie stimuleren over 'de onhoudbaarheid van het restrictieve vreemdelingenbeleid voor de groep oudere, langdurig in Nederland verblijvende ongedocumenteerden en de noodzaak om een duurzame oplossing te vinden'. 
Op basis van de uitkomsten beveelt de Regenboog Groep de Nederlandse regering aan om de uitwassen van de Koppelingswet terug te draaien, ongedocumenteerde ouderen die langer dan vijftien jaar in Nederland zijn een verblijfsvergunning te geven en de regeling verruimde gezinshereniging te herintroduceren. 

Het tweeluik met daarin de onderzoeksresultaten is te bestellen bij uitgeverij Boom: Juridische verkenning en Vechten met het leven