Overslaan en naar de inhoud gaan

Menging maakt verschil

OTB-onderzoeker André Ouwehand biedt in zijn proefschrift inzicht in hoe bewoners - oude en nieuwe, autochtone en allochtone - de veranderingen in hun wijk ervaren en waarderen. Zijn onderzoek in de vroeg-naoorlogse wijk Zuidwijk in Rotterdam richt zich zowel op de verandering door de normale verhuisprocessen in de bestaande voorraad sociale huurwoningen als op de gevolgen van sloop-nieuwbouw.

Het mengen van wijken, het uitgangspunt dat mensen met verschillende achtergronden en van verschillende afkomst in eenzelfde wijk wonen in plaats van in aparte wijken, is een belangrijk ideaal in de stadsontwikkeling en volkshuisvesting en was de hoeksteen van de wijkvernieuwing in de afgelopen decennia. Zowel in het maatschappelijke als het academische debat is dit uitgangspunt echter ook zwaar bekritiseerd: de veronderstelde positieve effecten van menging zouden beperkt of zelfs negatief zijn voor de sociale samenhang en stijging op de maatschappelijke ladder.

Ouwehand stelt vast dat de overgrote meerderheid van de bewoners in Zuidwijk positief over hun woning. Veel bewoners staan ook positief tegenover de sloop/nieuwbouw in de wijk, met uitzondering van oudere allochtone bewoners en allochtone alleenstaande ouders met kinderen: de nieuwbouw is voor hen te duur.
Alle bewoners, autochtoon en allochtoon, zien met leedwezen dat de bestaande sociale huurwoning veelal gaan naar bewoners met een migratieachtergrond, vaak met een lager inkomen, komen wonen. Ze vrezen verwaarlozing en overlast. Dat in de nieuwe koopwoningen ook veel middenklasse allochtone gezinnen komen wonen, vinden de bewoners géén bezwaar. Dat zijn in hun ogen bewoners die werken, daardoor een geregeld leven leiden en geen overlast veroorzaken. Ouwehand: “Kortom, het is belangrijk dat in de bestaande sociale huurwoningen niet alleen maar instroom is van bewoners met een migratieachtergrond en met een laag inkomen. Menging maakt wel degelijk verschil.”
Ouwehand raadt corporaties en gemeenten aan weer meer in te zetten op het vergroten van leefbaarheid: buurtbeheer en het bevorderen van onderling contact

‘Menging maakt verschil: Hoe bewoners buurt- en wijkverandering ervaren en waarderen ondanks en dankzij herstructurering’. André Ouwehand. Proefschrift, OTB Delft. Gratis te downloaden.